Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина

Избори у звањаРударски факултет

У складу са чл.139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 02/04-3.348-40/13 којом је дана 10.04.2013. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело одлуку број 21/3.144/13 дана 22.04.2012. године о формирању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање сарадника, у следећем саставу:

1. др Надежда Ћалић, редован професор, предсједник - ужа научна област  Припрема минералних сировина, ОЈ Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци,
2. др Милена Костовић, ванредни професор, члан – ужа научна област:  Припрема минералних сировина, Заштита животне средине и Заштита на   раду, Рударско-геолошки факултет Београд, Универзитет у Београду,
3. др Предраг Лазић, ванредни професор, члан – ужа научна област Припрема минералних сировина, Заштита животне средине и Заштита на  раду, Рударско-геолошки факултет Београд, Универзитет у Београду.

са задатком да размотри конкурсни материјал, припреми Извјештај и утврди приједлог за избор кандидата у звање сарадника за научну област Припреме минералних сировина, за наставне предмете : Припрема минералних сировина, Методе концентрације, Пројектовање у припреми минералних сировина.

На основу прегледа конкурсног материјала подносимо следећи заједнички

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина Љиљана Танкосић