Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дијане Михајловић

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.1109/13 од 18.04.2013.год. именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом „Специјација и екстракција тешких метала из земљишта сјеверозапада Републике Српске различитим хемијским методама” у следећем саставу:
1. проф. др Васо Бојанић, ментор, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Неорганска и Органска хемија, предсједник,
2. проф. др Светлана Антић-Младеновић, коментор, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Агрохемија, члан
3. доц. др Саша Зељковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна области Неорганска хемија, члан
4. доц. др Зора Леви, доцент Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна области Неорганска хемија, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дијане Михајловић