Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Семиза Фејзића

ДокторатиРударски факултет

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године донијело је Одлуку број: 21/3.60/14 о формирању комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Семиза Фејзића, под називом: „Напонска анализа подграђивања подземних просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем" у сљедећем саставу:

1. Др Јово Миљановић, доцент, ужа научна област: Подземна експлоатација минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, председник,
2. Др Кемал Гутић, ванредни професор, ужа научна област: Подземна експлоатација минералних сировина, Рударско геолошко грађевински факултет, Универзитет у Тузли, члан,
3. Др Слободан Мајсторовић, доцент, ужа научна област: Подземна експлоатација минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Семиза Фејзића