Навигација
Viber

Информација са 12. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 05.05.2014. године, разматрао је приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета за оснивање „Центра за стране језике и превођење Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци“ д.о.о, те је у вези са тим донио закључак да се поменути приједлог врати ННВ Факултета и да се затражи њихово изјашњавање у погледу правног статуса Центра као подорганизационе јединице Факултета или, евентуално, организационе јединице Универзитета.

У наставку сједнице Управном одбору је предочена Информација о току јавне расправе око измјене Регулационог плана Кампуса Универзитета у Бањој Луци на локацији Булевар војводе Петра Бојовића 1А, те је, након расправе, донесен закључак да финансијска служба Универзитета у сарадњи са генералним секретаром и замјеником предсједника Управног одбора, до наредне сједнице УО, припреми информацију са приједлогом закључака, а на основу приједлога и примједби организационих јединица Универзитета на предложени Регулациони план.

Управни одбор је на својој 12. сједници донио више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисије за јавне набавке, и то:
- робота за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци;
- радова на санацији просторија (паркет, расвјета и кречење) Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
- додатног намјештаја за потребе опремања Факултета политичких наука и
- вишка и непредвиђених радова на објекту Факултета политичких наука.
Такође, УО је донио више одлука о закључивању протокола, споразума и уговора о сарадњи, и то:

-Протокола о намјерама сарадње између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета Кемерово (Руска Федерација);
-Протокола о међународној образовној сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Yildiz Техничког универзитета из Инстабула (Република Турска;
-Споразума о намјерама сарадње између Савезне државне високошколске институције „Државна пољопривредна академија из Нижњег Новгорода“ и Универзитета у Бањој Луци;
-Уговора о сарадњи између БХРТ Сарајево и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци;
-Уговора о сарадњи између Удружења грађана „Музичка креативна иницијатива“ Бања Лука и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, те
-Уговора о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Лондону, Факултета за напредне студије, Института за енглеске студије.
Након разматрања Закључка Сената Универзитета којим се потврђује ранија одлука овог тијела о давању позитивног мишљење за закључивање Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Агрономско-прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару, донесен је закључак да се приједлог споразума врати Сенату, уз напомену да наведeно тијело поступи у складу са ранијим закључком УО у вези ове тачке.
На истој сједници прихваћена је Молба Академије умјетности за додјељивање објекта број 7 на привремено коришћење, као и Приговор Машинског факултета на Одлуку Управног одбора, број: 03/04-3.964-19/14 од 24.03.2014. године. Такође, УО је ставио ван снаге своју ранију одлуку у вези са управљањем Универзитетском спортском двораном.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3308/uni-2.jpg