Навигација
Viber

Информација са 16. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 16. сједници одржаној 18. 07. 2014. године усвојио је Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30.06.2014. године, са приједлогом мјера и активности, а
одговарајуће службе Универзитета су добиле задужење да за наредну сједницу Управног одбора припреме Извјештај о финансијском пословању УНБЛ за период 01.01.2014. године до 30.09.2014. године.

Такође, Управни одбор једногласно је прихватио Информацију о реализацији плана јавних набавки за првих шест мјесеци 2014. године, као и Информацију о прикупљеној финансијској помоћи радницима Универзитета погођеним поплавама, уз обавезу да се у наредном периоду припреми извјештај са свих организационих јединица о прикупљеној помоћи.

Управни одбор је на својoj 16. сједници разматрао и у цјелости одбио као неосноване жалбе доц. др Раденка И. Вишњића и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на Одлуку Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.4530-17/13/14 од 12.06.2014. године. Такође, одбијен је и Приговор Драгославе Бјелајац руководиоца студентске службе Медицинског факултета на Одлуку Управног одбора број: 03/04-2144-4/14 од 24.06.2014. године.

Након разматрања приједлога Саобраћајног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, са сједиштем у Добоју за помоћ на санацији посљедица од поплаве, Управни
одбор једногласно је усвојио Закључак којим се обавезује ректор Универзитета у Бањој
Луци проф. др Станко Станић да, заједно са ректором Универзитета у Источном Сарајеву, усагласи начин и рокове обезбјеђивања помоћи за Саобраћајни факултет.

Управни одбор је на истој сједници прихватио Информацију о састанку са министром
просвјете културе и министром трговине, угоститељства и туризма у Влади Републике
Српске у вези са хотелом „Крајина“, као и Информацију о току реализације пројекта
увођења Интегрисаног информационог система Универзитета у Бањој Луци.

У настaваку сједнице, финансијски директор Универзитета Душко Лазић дао је детаљну информацију о досадашњим активностима и поступцима, те напредовању радова на изградњи Павиљона IV, након чега је Управни одбор једногласно прихватио дату информацију.

Управни одбор је на својoj 16. сједници донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању комисије за јавне набавке радова на уређењу плочника између факултета на локацији Булевар војводе Степе Степановића.

Такође, донио је одлуке о давању сагласности за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Приморска, Копер (Република Словенија), те Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Удружења „Иницијатива за пољопривреду и рурални развој и животну средину“ (АРЕА) из Бања Луке.

Предсједник Управног одбора проф. др Миле Дмичић информисао је присутне чланове да је, због истека мандата студенту Митру Миљићу, изабран нови члан Управног одбора из реда студената Милорад Божић, студент Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, који ће од наредне сједнице учествовати у раду Управног одбора.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3515/uni-2.jpg