Навигација
Viber

Информација са 20. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 20. сједници одржаној 26.11.2014. године, разматрао је и усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци.

Поменути документ, који је Управни одбор донио на 17. сједници одржаној 8. септембра 2014. године, реализује се кроз тринаест тачака, а значајан дио активности предвиђених Програмом већ је реализован у планираном року, док се реализација преосталих активности очекује до краја године.

На својој 20. сједници Управни одбор је донио више одлука о закључивању уговора, споразума и меморандума о сарадњи Универзитета у Бањој Луци, односно његових организационих јединица , са другим институцијама, и то:

-Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Сарланд (Њемачка);
-Уговора о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Јеврејског културног центра „Арие Ливне“;
-Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Франсоа Рабле из Тура (Француска);
-Посебног споразума о сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Пољопривредног института Републике Српске;

Такође, Управни одбор је разматрао и усвојио више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке, и то:

-услуга израде изведбеног пројекта Библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
-рачунара за потребе Рачунарског кабинета Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци;
-радова на уређењу унутрашњег простора Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци;

Исто тако, донесена је Одлука о продаји хаварисаног путничког возила у власништву Института за генетичке ресурсе, као и Рјешење о именовању Комисије.

Након разматрања, Управни одбор је одбио Жалбу доц. др Тихомира Латиновића на Одлуку о изрицању мјере опомене, као и приговоре Гордане Брчин и Јованке Тодић, на Рјешење ректора Универзитета о одбијању исплате јубиларне награде.

На својој 20. сједници, Управни одбор је прихватио Информацију о обиљежавању 39. годишњице постојања и рада Универзитета у Бањој Луци коју је презентовао ректор Станко Станић, те је једногласно прихваћен приједлог да се одмах крене са припремама за обиљежавање 40. годишњице Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3771/uni-2.jpg