Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дарка Томаша

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1584-IX -13.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 09.09.2014. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Дарка Томаша под насловом: "Моделирање процеса у интерној ревизији у циљу отклањања превара у пословању". Истом одлуком именована је и Комисија за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област: Пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Бранко Крсмановић, редовни професор, ужа научна област: Информационе науке, Факултет пословне економије Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дарка Томаша

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3748/logoEF.jpg