Навигација
Viber

Информација са 22. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.01.2015. године, усвојио је измјене и допуне Правилника о раду Универзитета, као и Информацију о реализацији програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци, у протеком периоду.

Управни одбор је на истој сједници разматрао и усвојио Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину, уз напомену да ће исти бити предмет поновног разматрања и евентуалних измјена након што, у току марта мјесеца, буде прихваћен извјештај о финансијском пословању Универзитета у 2014. години.

Такође, Управни одбора је на својој 22. сједници усвојио План јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину сачињен на основу пристиглих приједлога појединих организационих јединица.

У наставку сједнице Управни одбор је усвојио План рада пројекта „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске за 2015. годину“, те је прихватио Захтјев Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци за додјелу гаражног простора на локацији „Универзитетски град“ и његово кориштење до реконструкције тог објекта за друге намјене.

Такође, Управни одбор је донио одлуке о закључивању Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и „ТЕМ ИНЖЕЊЕРИНГА“ д.о.о. Бања Лука и Уговора о лабораторијским услугама између Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ „Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске“ Бања Лука. Истовремено, задужен је декан Технолошког факултет да након шест мјесеци достави Управном одбору извјештај о финансијским ефектима примјене ових уговора.

Преостале тачке утврђеног дневног реда 22. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће разматране у наставку сједнице заказане за 11. фебруар 2015. године, са почетком у 11 часова.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3923/uni-2.jpg