Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љубице Фигун

ДокторатиРударски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Приједор, Универзитета у Бањој Луци број 21/3.222/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, именована је Комисија за оцјену подобности теме докторске дисертације "Моделирање осциловања стијенске масе при минирању у функцији заштите објеката" и кандидата мр Љубице Фигун, у саставу:

1. Др Владимир Малбашић, ванредни професор, ужа научна област Површинска експлоатација минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Срђан Костић, доцент, ужа научна област Подземна експлоатација минералних сировина, Институт за водопривреду "Јарослав Чарни", Београд, ментор
3. Др Небојша Васовић, редовни професор, ужа научна област Механика, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, коментор
4. Др Небојша Гојковић, редовни професор, ужа научна област Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стијена, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, члан
5. Др Слободан Трајковић, редовни професор, ужа научна област Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стијена, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љубице Фигун

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4418/rf.gif