Навигација
ViberX logo

Допринос истраживачког тима АГГФ УНИБЛ истраживању стања и промјена Земљине коре

Наука и развојОпштеПриче за примјер

Истраживачки тим Студијског програма Геодезија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, у саставу: Дејан Д. Васић, Горана З. Тодорић и Раденко И. Вишњић,  недавно објавио резултате сопственог истраживања у угледном часопису „Survey Review“ (http://www.surveyreview.org/) – једном од најзначајнијих, у свијету, у области Геодезије, са фактором утицаја, за 2016. годину, 0,929 (2016, Impact Factor: 0.929 ©2017 Thomson Reuters, 2017 Journal Citation Reports® ), дајући тиме изузетан допринос истраживању стања и промјена  Земљине коре.

Оригинални научни рад из области Геодезије, уже научне области Геодетски референтни системи и Геодетски премјер, објављен је под називом „Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth's crust on the territory of the Republic of Srpska“ (превод: „Геостатистичко одређивање савремених вертикалних помјерања Земљине коре на територији Републике Српске”) (линк на рад: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396265.2017.1308911).

Праћење, посматрање и истраживање стања и промјена Земљине коре, примјеном различитих метода изучавања и техника мјерења геодезије, геологије, сеизмологије, статистике, геофизике, хидрогеологије и сл. неопходно је ради бољег разумијевања промјена и могућих сеизмолошких појава на одређеном подручју, као и ради извођења радова на изградњи инжењерских објеката и насељених мјеста. Циљ је прилагођавање промјенама и спречавање могућих нежељених и/или катастрофалних посљедица по људе, животиње, природна и вјештачка богатства.

Иако су, послије земљотреса у Скопљу 1963. године и у Бањој Луци 1969. године, вршена геодетска истраживања помјерања Земљине коре, и даље недостаје повезивање геодетских истраживања Балканског полуострва, уз обезбјеђивање одговарајућих геофизичких и геолошких података. За потребе геодетског одређивања вертикалних помјерања Земљине коре примјеном метода геостатистике, истраживачки тим Студијског програма Геодезија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, спровео је практично истраживање за територију Републике Српске и већи дио Босне и Херцеговине. У истраживању су примјењени подаци нивелмана високе тачности, из пет епоха, у периоду 1899-1973. год.

На основу просторног вредновања вертикалних брзина тачака нивелманске кинематичке мреже (нивелманских репера), коришћењем додатних скупова геоподатака и примјеном геостатистике, првенствено кригинга, извршено је предвиђање (процјењивање, прогноза, предикција) и дефинисана подручја са најбржим слијегањем Земљине коре (око -2,5мм годишње), на простору: 1) приближно „троугаоно“ подручје између Крупе на Врбасу, Јајца и Кључа, 2) град Добој са околином и 3) шири појас правца пружања Тузла-Угљевик-Бијељина. Резултати овог истраживања показују да је неопходно даље истраживати, са новим скуповима геодетских и осталих геоподатака, у оквирима Републике Српске, Босне и Херцеговине и Балканског полуострва. Кроз сарадњу геодета, геолога, сеизмолога, геофизичара и сл. могуће је развити нове 2Д и 3Д дигиталне моделе геолошких структура и густина Земљине коре, да би се потпуније одредила помјерања Земљине коре, а која могу битно утицати на изградњу насељених мјеста, инжењерских објеката итд.

 

О члановима тима

Дејан Д. Васић, мастер инжењер геодезије, запослен као асистент на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци на Студијском програму Геодезија. Ужа научна област Геодетски референтни системи (математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављање геодетских референтних система, )

Горана З. Тодорић, мастер инжењер геодезије, запослена у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове и Геодетској  агенцији "ВИЖ" из Прњавора.

Др Раденко И. Вишњић, дипл. инж. геод., запослен као наставник на Студијском програму Геодезија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци . Наставник је у ужим научним областима Геодезије: Геодетски референтни системи (математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављање геодетских референтних система) и Геодетски премјер (технике геодетских мјерења, геодетски премјер, инжењерска геодезија, итд.).

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6762/sre_cover.jpg