Навигација
Viber

Информација са 5. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одбор

На петој сједници Управног одбора (УО) Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 24. новембера 2017. године донесена је Одлука о верификацији мандата чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци – представника Владе Републике Српске

Предсједник Управног одбора, проф. др Рајко Гњато констатовао је да је Влада Републике Српске именовала своја три представника у Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, и то: проф. др Милу Дмичића, проф. др Тамару Ковачевић Прерадовић и доц. др Игора Милуновића.  На основу наведеног, Управни одбор је једногласно донио Одлуку којом се верификују мандати наведеним члановима.

Мандат новоизабраних чланова УО,  почиње 4. новембра 2017. године и траје четири године.

Затим је предсједник Управног одбора, проф. др Рајко Гњато предложио да се у оквиру ове тачке изабере и замјеник предсједника УО, што су чланови једногласно прихватили. За замјеника предсједника Управног одбора предложен је доц. др Игор Милуновић. Овај приједлог је добио једногласну подршку чланова.

У даљем раду, разматран је и усвојен Извјештај о реализацији Плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јули – септембар 2017. године

Такође, разматран је и поднесак Окружног суда у Бања Луци, број: 11 0 У 019503 16 У од 14.11.2017. године. Било је ријечи о другим правним питањима.

Током сједнице , разматран је Захтјев Факултета физичког васпитања и спорта за прекњижавање објекта Универзитетске спортске дворане.

Управни одбор једногласно је донио Одлуку којом се даје  се сагласност да се књиговодствено прекњиже објекти Универзитетске спортске дворане у Кампусу Универзитета, са организационог кода Ректората Универзитета на организациони код Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци.

Разматран је и приједлог за измјену Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/18. Годину, као и Захтјев Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци у вези са Трошковником Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/18. Годину. Ове тачке дневног реда добиле су једногласну подршку чланова УО.

Разматран је и  једногласно подржан извјештај проректора за наставу и студентска питања о стању имплементације интегрисаног информационог система Универзитета у Бањој Луци.

Такође, дата је  дата је сагласности на закључивање Анекса Уговора између Универзитета у Бањој Луци и Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

Разматрана је и подржана и  Молба Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци за финансијску помоћ у организацији ''one7eleven''.

У оквиру текућих питања, проф. др Радослав Гајанин, в. д. ректора информисао је чланове Управног одбора о дешавањима на Универзитету у протеклом периоду.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7223/large_unibl_logo_novi.png