Навигација
Viber

Информација са 35. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 35. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 28. марта 2019. године разматран је и подржан Приједлог измјена и допуна Статута Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је прихватио Приједлог Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима на Универзитету у Бањој Луци, као и Приједлог Правилника о раду Комисије за заштиту и добробит експерименталних животиња.

Размотрена су и подржана Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107. Подршку Сената добио је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората о оправданости оснивања Лабораторије за електронско пословање.

На 35. сједници Сената, донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, а дата је и сагласност о избор у наставничка и сарадничка звања за више кандидата са организационих јединица УНИБЛ.

Такође, подржане су одлуке о давању сагласности на извјшетаје комисија о урађеној докторској дисертацији и именовање комисије за јавну одбрану исте за кандидате Медицинског факултета, Економског факултета и Шумарског факултета. Чланови Сената су подржали о одлуке за давање сагласности на извјештаје комисија о оцјени и подобности кандидата за израду докторских дисертација за кандидате са Медицинског и Економског факултета.

Највиши орган Универзитета размотрио је и Информацију о тренутном стању софтвера за откривање плагијаризма у завршним радовима другог и трећег циклуса (докторским дисертацијама) и могућност проширеног коришћења софтвера.

Сенат Универзитета је сагласан и да се се закључи Уговор о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Московског дражвног института за културу из Русије. Подржано је  закључивање Оквирног споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци - Конфуцијев институт и ЈУ Економска Школа из Бања Луке, као и за закључивање Оквирног споразума о сарадњи између Универзитета у Хаифи из Израела и Универзитета у Бањој Луци.

У раду 35. сједнице подржан је и Приједлог одлуке Природно-математичког факултета о измјену састава наставно-научног вијећа.

У оквиру текућих питања, Сенат је информисан о надолазећим активностима поводом манифестације ''Дани студената Универзитета у Бањој Луци'', као и активностима везаним за упис нове генерације студената. Сенатори су информисани и о успјешно реализованим активностима у процесу реакредитације УНИБЛ и акредитације 16 студијских програма.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8691/unibl_logo_novi.png