Навигација
ViberX logo

Јавни позив за ЕРАЗМУС+ размјену студената – Универзитет Сарланд

Стипендије и програми

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену студената на Универзитету Сарланд, СР Њемачка.

Број доступних стипендија: 2

Трајање размјене: до шест (6) мјесеци

Период реализације размјене: размјена се мора реализовати у зимском семестру академске 2021/22. године

Ко се може пријавити: студенти сва три циклуса студија Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Напомена: студенти трећег циклуса морају доставити и кратак план истраживања за вријеме њиховог боравка на Универзитету Сарланд (максимално три странице).

Износ стипендије:

  • Мјесечна стипендија у износу од 850,00 евра (за трошкове живота),
  • Путни трошкови до износа од 275,00 евра,
  • Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша
2. CV u Europass формату
3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1)

4. Препис оцјена (номиновани кандидати ће доставити званични превод на енглески језик)

5. Мотивационо писмо
6. Доказ о познавању њемачког језика и/или енглеског језика.

За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, кандидати се могу обратити академском координатору за међународну размјену студената и особља Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Игору Милинковићу -  igor.milinkovic@pf.unibl.org

ПРИЈАВА:
Tражена документација се доставља на енглеском језику Комисији Правног факултета за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља, електронском поштом, на адресу: komisija.erasmus@pf.unibl.org

(са напоменом: за Еразмус+, кредитна размјена) 
Рок за достављање документације је до 26. 6. 2021. године до 12:00 часова.

НАПОМЕНА: Размјена се мора реализовати уз поштовање свих епидемиолошких мјера које су на снази у држави институције пријема. У случају погоршања епидемиолошке ситуације у држави пријема, постоји могућност да се размјена откаже.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1. Одабир кандидата се врши у складу са Правилима Правног факултета о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107. 
2. Одобрене пријаве ће бити достављене партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о коначном избору кандидата.

 

ЛИНКОВИ:

•    о Универзитету:
https://www.uni-saarland.de/en/university/about/profile.html

•    Каталог предмета:

https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=282928|279234&P.vx=kurz

•  Упутство за претрагу каталога предмета на енглеском језику:

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten/ReWi/Abteilung_Rechtswissenschaft/Auslandsbuero/Datein/Leitfaden_englisch.pdf

•    Подаци о Правном факултету Универзитета Сарланд:
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/r.html

•    информације о визи, смјештају и осигурању:
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center.html