Навигација
ViberX logo

Информација са 90. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на својој 90. сједници, 23. фебруара 2023. године, донио је одлуке о разрјешењу досадашњих и именовању нових представника студената у Управном одбору и Сенату.

На сједници одржаној у Ректорату Универзитета именован је и нови члан Комитета за етичка питања Универзитета у Бањој Луци, те су размотрена и једногласно усвојена Правила о измјенама и допунама правила студирања на трећем циклусу студија. Највише академско тијело усвојило је и Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе, химне и печата Универзитета, као и Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на УНИБЛ и поступку раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци. Размотрена је и усвојена Политика квалитета, те Правилник о вредновању студентског волонтирања. Била је ово прилика и да се једногласно усвоји Правилник о организацији и раду Одбора за обезбјеђење и унапређење квалитета, те Правилник о организацији и раду Комитета за обезбјеђење и унапређење квалитета. Размотрен је и подржан Извјештај о реализацији Програма рада чланица Универзитета за 2022. годину, али и Програм рада чланица Универзитета за 2023. годину.

Током 90. сједнице усвојен је и Извјештај о реализацији Акционог плана за родну равноправност на УНИБЛ од јануара до децембра прошле године.

Сенат је донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања, те одлуке о изборима у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Економском факултету, Електротехничком факултету, Медицинском факултету, Природно-математичком факултету, Технолошком факултету и Факултету политичких наука.

Донесене су и одлуке о усвајању извјештаја комисије о оцјени подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидатима Природно-математичког факултета и Филозофског факултета. Такође, донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовању комисија за оцјену и јавну одбрану кандидата са Пољопривредног факултета и Факултета политичких наука.

Сенат је дао и сагласност да се закључи Уговор о научно-наставној и пословној сарадњи између Академије умјетности и Музеја савремене умјетности Републике Српске, као и Оквирни споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Радио-телевизије Градишка.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/13116/UNIBL.jpg