Навигација

ОА07ИАН4 - Историја архитектуре и насеља 4

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивИсторија архитектуре и насеља 4
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07ИАН4обавезан41П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
за похађање, предиспитне обавезе на нижим предметима Историја архитектуре и насеља за полагање, положени нижи предмети Историја архитектуре и насеља
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са историјом савремене архитектуре, увођењем нових материјала и техник грађења, промјене естетских схватања простора и функције објеката, као и упознавања са архитектонским и грађевинским опусом врхунских стваралаца на пољу архитектуре који су обиљежили прелаз између 19. и 20. вијека, 20. и почетке 21. вијека.
Исходи учења (стечена знања)
Коначно обједињавање знања о историји архитектуре и урбанизма, првенствено Западног свијета, те адекватно довођење у међусобну везу сваке од појава, развојних праваца, стилова али и дјеловања појединачних архитеката. Стицање неопходног предзнања за успјешно похађање наставе на другим условљеним предметима, обликовање основе за стварање личног приступа развоју архитектонских идеја.
Садржај предмета
1. Архитектура у XVIII вијеку и Архиткетура у XIX вијеку 2. Почеци модерне архитектуре 3. Чикашка школа 4. Сецесија 5. Victor Horta 6. Charles Rennie Mackintosh 7. Antoni Gaudí 8. Auguste Perret i Tony Garnier 9. Wagner, Olbrich, Hoffmann 10. Adolf Loos 11. Frank Lloyd Wright 12. Charles-Édouard Jeanneret-Gris - Le Corbusier 13. Ludwig Mies van der Rohe 4. Футуризам 15. Kубизам 16. Експресионизам 17. Де Стијл 18. Walter Gropius 19. Баухаус 20. Интернационални стил 21. Нова објективност 22. Kонструктивизам 23. Alvar Aalto 24. CIAM i TIM10 25. Метаболизам 26. Louis Isadore Kahn 27. Постмодернизам 28. High-tech 29. Kритички регионализам 30. Деконструктивизам 31. Архитектура на прелазу XX - XXI вијек
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Perović, Miloš R. Istorija moderne arhitekture, Koreni modernizma 1, Istorija moderne arhitekture, Kristalizacija modernizma 2/A, Istorija moderne arhitekture, Kristalizacija modernizma – Avangardni pokreti 2/B, Istorija moderne arhitekture, Tradicija modernizma i drugi modernizam 3, Beograd
  2. Gesel, Peter. Arhitektura u XX vijeku. Köln, Taschen
  3. Traktenberg, M. Hajman, I. Arhitektura od preistorije do postmodernizma,Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
Облици провере знања и оцењивање
Усмени испит