Навигација

Н-38 - Медијски системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивМедијски системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-38обавезан3П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Положен предмет "Системи информисања". И услови предвиђени Правилима студирања првог циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци.Положен предмет "Системи информисања" И услови предвиђени Правилима студирања првог циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци.
  Циљеви изучавања предмета
  Садржај предмета усмерен је на представљење савремених медијских структура и тенденција у глобалним медијским системима према доминантно два модела учења: према учењу Хермана и Мекчеснија и према подели медијских система Халина и Манћина. У оквиру ових модела презентоваће се опште медијске и информационе карактеристике медијских система које чине специфичне и типичне представнике унутар ових подела
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће моћи да науче и разумеју како функционишу медији главног тока у улози међународног комуникатора, шта је циљ међународне медијске комуникације, како се она регулише и шта су експлицитне и имплицитне последице међународне комуникативне праксе медија. Такође, студенти ће имати прилику да се упознају са структуром и функционисањем олигопола и великих транснационалних медијских компанија, те да препознају облике међусобног деловања на глобалном трижишту. У оквиру предмета, важно исходиште је и могућност препознавања различитих, детерминишућих елемената медијских система: Француске, САД, Русије, Италије, Аустрије, Немачке, Данске, Шведске, Египта, Турске, Кине, Аустралије и Новог Зеланда. У садржају предмета студенти ће имати прилику да се упознају са деловањем неких међународних медијских кућа, попут: РТ, CNN, BBC, Al Jazeera и других.
  Садржај предмета
  Садржај предмета: 1. Одређење појмoва систем, информациони систем и медијски систем. 2. Нови светски информациони и комуникациони систем, глобализација и централизација медија. 3. Транснационални медијски сиситеми и процес комерцијализације медије. 4. Медијски системи у медијским лигама првог и другог реда. 5. Подела медијских система према Daniel C. Hallin i PaoloMancini. 6. Комерцијални медијски системи, пример САД, Канада, Бразил. 7. Традицонализам, конзерватизам и елитизам у британским медијима. 8. Медијски систем Италије, утицај индустрије на медије и феномен берлусконизације. 9. КОЛОКВИЈУМ 10. Медијске карактеристике РТ, CNN, BBC, Al Jazeera. 11. Процеси регулације медија у: Француској, Немачкој, Аустрији, Данској Шведској, Швајцарској, Кини, Аустралија, Нови Зеланд, Карибима. 12. Медијски системи у арапским земљама: Египат, Турска. 13. КОЛОКВИЈУМ 14. Медијски олигополи, процеси аквизиције, мерџера и џоинт венчера у голбалној медијасфери. 15. Медијски систем у Републици Српској, развој, карактеристике, перспективе.
  Методе извођења наставе
  Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме.
  Литература
  1. Hallin, C. D ./ Mancini, P. (2004). „Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics“. Cambridge: Cambridge University Press. Edvard, Herman i Robert, Mekčesni(2004). “Globalni mediji”. Beograd: Clio. Допунска литература: Bagdikian, Ben H. (2004). “The new media monopoly”. Boston: Beacon Press.Rolend, Lorimer (1998). “Masovne komunikacije:komparativni metod”. Beograd: Clio. Naom Čomski, (2002). “Kontrola medija”. Beograd: Beoknjiga.
  Облици провере знања и оцењивање
  - Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност. - Колоквијуми : до 20 бодова сваки. - Завршни испит: 50 бодова. Израда практикума или семинарског рада до од 5 до 10 бодова. Овај вид студентског рада није обавезан и пружен је као могућност да се надокнаде изгубљени бодови у неким другим сегментима студенског рада на предмету. Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод.
  Посебна назнака
  Обавезни предмет