Навигација

П-51 - Избори и изборни системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивИзбори и изборни системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-51обавезан83П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан осми семестар
Циљеви изучавања предмета
Циљ учења овога предмета јесте да се студенти детаљно упознају са различитим изборним системима који су данас у употреби у свијету, са теоријским и историјским исходиштима изборног права те са свим аспектима избора почевши од изборних кампања до изборног инжињеринга. Посебан је циљ овога предмета да се студенти врло детаљно упознају са основним карактеристикама изборног система и изборног закона Босне и Херцеговине.
Исходи учења (стечена знања)
Висок ниво теоријског знања о изборним системима у свијету и висок ниво познавања практичних аспеката избора (ово важи и за домаћи изборни систем). Другим ријечима, студенти треба да знају како би избори требало да се одвијају и треба да знају гдје и зашто у пракси долази до одступања од нормативног модела.
Садржај предмета
1. Улога избора и изборних система; 2. Избори, изборне стратегије и понашање; 3. Основне функције и вриједности избора; 4. Политика и новац (политички актери и корупција); 5. Извори финансирања избора; 6. Изборно понашање; Изборна апстиненција; 7. Појам и елементи изборног система; 8. Карактер бирачког права; 9. Већински изборни системи; 10. Пропорционални изборни системи; 11. Мјешовити изборни системи; 12. Расподјела представничких мјеста - мандата према методи изборног количника и према методи највећег броја; 13. Изборне јединице и проблеми изборне геометрије; 14. Изборни систем БиХ (правни основ изборног система, елементи изборног система, бирачко право, централни бирачки списак, органи за спровођење избора, изборне јединице, овјера политичких субјеката за изборе, кандидатске листе, гласање, расподјела мандата, учешће припадника националних мањина на изборима, заштита изборног права, природа и трајање представничког мандата, одгођени, поновљени и пријевремени избори, финансирање изборне кампање, медији и изборна кампања, изборни закон РС, људска права у уставном систему БиХ); 15. Реформа изборног закона БиХ.
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео материјала и документарних филмова. Писање семинарских радова. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
Литература
  1. Владан Петров, Марко Станковић “Уставно право”, Београд, 2020. (нека поглавља);
  2. Горан Марковић, “Уставно право”, Источно Сарајево, 2021. (нека поглавља);
  3. Душан Вучићевић, “Мешовити изборни системи-структура, генеза, последице”, Београд, 2020. (нека поглавља);
  4. Горан Марковић, “Уставни лавиринт - Апорије уставног система Босне и Херцеговине”, Службени гласник, Београд, 2021. (нека поглавља); Зоран Стојиљковић, “Политичка социологија савременог друштва”, Београд, 2014. (нека поглавља)
  5. Закон о финансирању политичких партија у БиХ - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, бр. 95/12 и 41/16). Изборни закон БиХ - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - одлука УС, 63/11 - одлука УС, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 - одлука УС и 41/20). Анекс 3 Општег оквирног споразума за мир у БиХ. - Устав БиХ. - Устав РС. - Изборна реформа у БиХ;
Облици провере знања и оцењивање
Провјеравање знања и утврђивање колико су студенти активни у настави врши се током читавог семестра. Знање се провјерава помоћу два колоквијума, а активност студената се исказује кроз писање семинарских радова, уредно похађање наставе, учешће у дебатама, припрему презентација и кроз друге облике креативног учешћа у наставном процесу. На тај начин студенти испуњавају предиспитне обавезе кроз које могу да стекну 50 бодова (два колоквијума по 20 бодова, семинарски рад 5 бодова те уредно и активно похађање наставе 5 бодова). Завршни испит обавља се усмено и на њему се провjерава знање из цијелог градива, а носи највише 50 бодова. Коначна оцјена се изводи сабирањем бодова из предиспитних обавеза и бодова са испита.