Навигација

МП-6 - Политике свакодневног живота

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитике свакодневног живота
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МП-6обавезан24П + 2В8.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан мастер студиј политикологије
Циљеви изучавања предмета
Овај предмет има за циљ да полазницима теоријски и истраживачки приближи феномен свакодневице и његов значај за разумијевање политичких процеса и политичких односа, обликовања политичких оријентација, мјесто политике у животима људи. Нарочит нагласак је на научно-истраживачком ангажману мастер студената, њихово аналитичко пропитивање и тумачење различитих категорија, рада, доколице, слободног времена, појмове морала, части, патриотизма, демократије, грађанске дужности, информисања и сл.
Исходи учења (стечена знања)
Политике свакодневног живота продубљују и оплемењују политиколошки приступ изучавању и анализирању друштвених процеса, културнополитичких и етнопсихокошких обиљежја појединаца и група, њихових навика, обичаја, начина расуђивања, темперамента, политичке компетенције, медијске културе и сл.
Садржај предмета
Историјско одређење свакодневног живота. Историјске инерције - Бродел. Георг Зимл. Норберт Елијас - значења и противпојмови. Алфред Шиц. Симболички интеракционализам. Ервин Гофман - свакодневна драматургија. Критика свакодневног живота - марксизам, Франкфуртска школа. Анри Леферв, Агнеш Хелер - репродукције, отуђење, радикалне нпотребе. Свакодневни живот и стилови живота. Торест Веблен. Теорија доколичарске класе. Буџет времена. Истраживања квалитета живота, политичке оријентације. Појам "навада". Салвадор Хуам. Свакодневни живот као питање историје. Фуко. Мишел де Серто - анонимни јунак! Фројд - психопатологија свакодневног живота. Политика и култура сјећања. Усамљена гомила. Одјеци глобализације у приватним животима.
Методе извођења наставе
Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања обавља се током цијелог семестра, кроз усмени (учешће у дебатама, излагање семинарских радова) и писменог (два коликвијума и семинарски рад) ангажмана студената у виду сакупљања предиспитних обавеза. На крају семестра, знање се провјерава на усменом испиту, током редовних испитних рокова.
Посебна назнака
МП-6