Навигација

ОШ13СЈЕМ - Шумско сјеменарство и расадничарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмШумарство
НазивШумско сјеменарство и расадничарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОШ13СЈЕМобавезан53П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Шумско сјеменарство и расадничарствоПоложен испит.
Циљеви изучавања предмета
Циљ курса је приказ основа мултидисциплинарног пристипа приликом вјештачког оснивања шума и плантажа. Ове активности се базирају на познавању биолошких и еколошких и ген-еколошких карактеристика врста са којима се вјештачки подижи (оснивају) шуме.
Исходи учења (стечена знања)
Кроз курс студенти стичу знања о дефинисању битних параметара станишних услова за избор врсте те знања о припремним радовима, техникама садње и мјерама његовања у првим годинама послије оснивања.
Садржај предмета
1. Значај оснивања шума и плантажа; 2. Преглед активноти код нас и у свијету; 3. Избор врста за пошумљавање; 4. Припрема и обрада терена; 5. Припрема мјеста за садњу; 6. Особине садног материјала (тип, старост, квалитет, стрес пресадње); 7. Густина и метод садње; 8. Његовање и одржавање новооснованих засада; 9. Мјере његе и прореде у функцији стабилности основаних шума и плантажа; 10. Основе плантажног шумарства; 11. Избор подесних станишта и клонова за оснивање плантажа; 12. Садни материјал у плантажном шумарству; 13. Преглед најзначајнијих врста у оснивању шума и плантажа. Садржај вјежби: 1. Основе за израду елабората при подизању нових шума; 2. Увод и циљеви; 3. Дефинисање услова станишта; 4. Припрема станишта за пошумљавање; 5. Избор врсте за пошумљавање; 5. Садња; 6. Радови након оснивања културе; 7. Календар радова и калкулација трошкова; 8. Закључна разматрања. Tеренска настава је обавезна у трајању од један дан.
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе
Литература
  1. Стилиновић, С. (1991). Пошумљавање. Шумарски факултет Београд
  2. 2. Мекић, Ф. (1998): Расадници и насади, Шумарски факултет Сарајево
  3. 3. Крстић, М. (2006): Гајење шума – конверзија мелиорација и вјештачко обнављање. Београд
Облици провере знања и оцењивање
Тестови и испит.
Посебна назнака
-