Навигација

МЕЕ16ЕГМ - Енергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмЕнергетска ефикасност у зградарству
НазивЕнергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МЕЕ16ЕГМизборни22П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Студент треба да усвоји основна знања из области архитектуре, грађевинарства и физике који су релевантни за одрживу и енергетски ефикасну изградњу зграда. Осим особина и перформанси конвенционалних (традиционалних) материјала у архитектури, студентима ће се указати и на савремене материјале и структуре које директно утичу на енергетску ефикасност зграда.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће овладати потребним знањима из физике зграде, архитектуре и грађевинарства, односно физичким параметрима материјала који су релевантни при грађењу енергетски ефикасних зграда, конвенционалним и иновативним материјалима. Студенти ће сазнати и о параметрима материјала који су значајни за одрживо грађење и уопште за глобалне климатске промјене – процјењена уграђена енергија - необновљива и емисија CO2 у животном циклусу материјала на природно окружење од постанка до завршетка употребе (одлагања на отпад или поновног кориштења (LCA – Life Cycle Assessment) – параметара који се уносе у декларацијама материјала (производа) о утицају на животну средину (EPD-Environmental Product Declaration).
Садржај предмета
Карактеристике материјала. Елементи конвенционалне топлотне непровидне изолације. Елементи транспарентне изолације – ниско емисиона застакљења, застакљења стаклима специјалних карактеристика. Иновативна топлотна изолација – транспарентна термоизолација и вакуум изолациони панели. Процјена животног циклуса материјала и декларација материјала о утицају на животну средину. Тржиште грађевинских материјала значајних за енергетску ефикасност у ЕУ, у окружењу и доступност истих, као и производња у Босни и Херцеговини. Примјери декларација о усклађености материјала у ЕУ и Босни и Херцеговини, као и примјери декларација материјала о утицају на животну средину у ЕУ.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, израда домаћих задатака и семинарског рада, писмени и усмени испит.
Литература
  1. Hegger, M., Auch-Schwelk V., Fuchs M. and Rosenkranz T., Construction Materials Manual, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006.
  2. Schittich, C., In Detail: Building Skins, new enlarged edition, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006
  3. Schittich, C., Staib G., Balkow D., Schuler M. and Sobek W., Glass Construction Manual, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1999.Wigginton, M. Glass in Architecture, London: Phaidon Press Ltd, 1996.
  4. Berge, B., The Ecology of Building materials (second edition), Oxford: Architectural Press, 2009.
  5. Hegger, M., Fuchs M., Stark T. and Zeumer M., Energy Manual: sustainable architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2008.
Облици провере знања и оцењивање
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, израда домаћих задатака и семинарског рада, писмени и усмени испит.
Посебна назнака
-