Навигација

ОГД19ДИ1 - Даљинско истраживање 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивДаљинско истраживање 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19ДИ1обавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских и практичних знања о даљинском истраживању, обради и презентовању података о земљишту и објектима на њему, као и начину коришћења података о простору у циљу израде одговарајућих топографских подлога – карата и планова и изградњи ГИС-а.
Исходи учења (стечена знања)
Успјешно коришћење стечених знања у области фотограметрије, даљинског истраживања и гео-информационих система.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз предавања припремљена у виду рачунарских презентација са примјерима који илуструју теоријске приказе. На часовима вјежби решавају се карактеристични примјери који илуструју теоријске приказе. Задаци су индивидуални. Студент израђује елаборат вјежби.
Литература
  1. Campbell J.B., Wynne R.H. (2011) Introduction to Remote Sensing. London, 5. izdanje
  2. John R. Jensen (2004) Introductory Digital Image Processing – Remote Sensing Perspective. 3nd ed., Prentice Hall
  3. John R. Jensen (2004) Remote Sensing of theenvironment: an Earth resourse perspective. 2nd ed., Prentice Hall
  4. Миодраг Регодић (2017) Даљинско истраживање, писана предавања
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит
Посебна назнака
--