Навигација

Р2ОПИПП - Одабрана поглавља из израде подземних просторија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмРударско и геолошко инжењерство
НазивОдабрана поглавља из израде подземних просторија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р2ОПИППобавезан22П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је упознавање са основним истраживањима и процедурама које је неопходно извести приликом израде подземних објеката, као и истраживања у погледу њихове стабилности.
Исходи учења (стечена знања)
Практично знање студента да успешно савлада технологију израде подземних просторија.
Садржај предмета
Рударско-геолошки услови од утицаја на пројектовање и технологију израде подземних просторија. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике стијенског масива. Инжењерско рударска истраживања стијенског масива. Класификација стијенске масе. Анализа напонско деформационог стања у стијенском масиву прије и послије израде подземне просторије. Аналитички и експериментални поступци изучавања подземног притиска. Израда подземних објеката инфраструктурног карактера (тунели, коморе, подземна складишта, гараже. Технологија израде подземних просторија. Начини подграђивања подземних просторија. Израда подземних просторија примјеном контурног минирања и анфо експлозива. Израда подземних просторија у сложеним инжењерско геолошким условима радне средине. Анализа најчешће кориштених подградних конструкција, услови њихове примјене и димензионисање подграде.
Методе извођења наставе
Предавања, кабинетске вјежбе - Израда пројекта израде подземних просторија (семинарски рад).
Литература
  1. С. Мајсторовић, Израда подземних просторија, Рударски факултет Приједор, 2013.
  2. М. А. Коблишка, Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд, 1973.
  3. Д. Хераковић : Савремена технологија грађења подземних објеката, Београд 1982.
  4. П. Јовановић, Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига 1978.
  5. П. Јовановић, Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ Београд 1994.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Активност на настави 10 бодова Семинарски рад 25 бодова Колоквијум 15 бодова Завршни испит 50 бодова
Посебна назнака
Lectures, cabinet exercises. Seminar paper-project of underground roadways construction.