Навигација

проф. др Здравко Миловановић
редовни професор

Наставник - II-4
Машински факултет
051/433-067
Катедре
 • Машински факултет - Катедра за хидро и термоенергетику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Монтажне технологије и одржавањередовни професор 25. април 2013.
Хидро и термоенергетикаредовни професор 22. децембар 2011.

Предмети

Машински факултет

Академске студије другог циклуса
16-М11ГПРГенератори паре (ХиTE)
16-М11ЕЕПЕксплоатација енергетских постројења (ХиТЕ)
16-М11ЕХПЕлементи хидроенергетских постројења (ХиТЕ)
16-М11КПГКонструисање парних и гасних турбина (ХиТЕ)
16-М11КХТКонструисање хидрауличних турбина (ХиТЕ)
16-М20ПТХОдабрана поглавља из термо и хидроенергетике (ХиТЕ)
16-М21НЕТНове енергетске технологије (ХиТЕ)
16-М21ПИЕПланирање и изградња енергетских објеката (ХиТЕ)
16-М21РЕТРежими рада и експлоатација парних и гасних турбина (ХиТЕ)
16-М21СЕССимулација енергетских система и конструисање помоћу рачунара (ХиТЕ)
М1ГП2Генератори паре 2 (ТЕ)
М1ЕЕЕкономија енергије (ТТ,ТЕ,СМ)
М1ЕПКЕнергетски парни котлови (ТЕ)
М1КПГТКонструкција парних и гасних турбина (ТЕ)
М1ПИППостројења и инсталације под притиском
М1ТП2Термоенергетска постројења 2 (ТЕ, ТТ)
М2ОИЕОбновљиви извори енергије (ТТ;ТЕ)
М2ПИТЕППројектовање и изградња термоенергетских постројења (ТЕ)
Академске студије првог циклуса
07О3ЕПОЕнергетска постројења
07О3ПКВПумпе, компресори и вентилатори (ТТ,ТЕ)
07О3ТЕПТермоенергетска постројења (ТЕ)
07О3ТТМТоплотне-турбо машине (ТЕ)
16-Б51ЕРПЕнергетска постројења
16-Б51ОИЕОбновљиви извори енергије
16-Б51ОКТОснови котлова (ХиTE, TT)
16-Б60ОТТОснови теорије турбомашина
16-Б61ТАПТоплотни апарати (ХиТЕ)
16-Б61ТЕПТермоенергетска постројења (ХиТЕ)
16-Б61ХЕПХидроенергетска постројења (ХиТЕ)
16-Б61ХМОХидромеханичка опрема (ХиТЕ)
16-Б70ПКВПумпе, компресори и вентилатори
16-Б71ОЕСОснови енерго снабдијевања
16-Б71ПГТПарне и гасне турбине
16-Б71ПИППостројења и инсталација под притиском
16-Б71ПТП2Пројектовање термоенергетских постројења
16-Б71ПХППројектовање хидроенергетских система
16-Б71ХДТХидрауличне турбине
16-Б80ЕНЕЕкономија енергије
16-Б80ЕПКЕнергетски парни котлови
16-Б81КТСКогенеративни и тригенеративни системи
16-Б81ОИЕОбновљиви извори енергије
16-Б81ПКППостројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије
16-Б81ТП2Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране
16-Б81УПЕУправљање пројектима у енергетици
16-Б81ХЕСХибридни енергетски системи
Академске студије трећег циклуса
Д:16ЕВЕнергија вјетра
Д:16ОИЕОбновљиви извори енергије
Д:16ОПКТОдабрана поглавља из когенерације и тригенерације
Д:16СЕСоларна енергетика
Д:16ХСПЕХибридни системи у производњи енергије

Библиографија

Радови у часописима

  Technical diagnostics in industrial systems – the basis of preventive maintenance

  ЧасописINNOVATIVE MECHANICAL ENGINEERING
  Година2023
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Волумен2
  Број2
  Страна од67
  Страна до75

  Application of the Markov process to evaluate the reliability of a complex thermal power system

  DOI10.5937/tehnika2104477M
  Часопис TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић, Valentina Janičić Milovanović и Дејан Бранковић
  Број4
  Страна од447
  Страна до456

  Modeling of the Optimization Procedure for Selecting the Location of New Thermal Power Plants (TPP)

  DOI10.33889/IJMEMS.2021.6.1.009
  ЧасописInternational Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић, Snježana Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Волумен6
  Број1
  Страна од118
  Страна до165
  Веб адресаhttps://ijmems.in/volume6number1.php

  Application of RC-Model in the simulation of dynamic thermal processes of the buildings interaction with the environment

  DOI621.31(082)(0.034.2) 502.131.1:620.9(082)(0.034.2) 338.4:621.31(082)(0.034.2)
  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2020
  АуториSvetlana Dumonjić-Milovanović, Петар Гверо и Здравко Миловановић
  ВолуменXXII
  Број1
  Страна од228
  Страна до233
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org

  RISK OF THERMAL POLLUTION OF THE DANUBE PASSING THROUGH SERBIA DUE TO THERMAL POWER PLANTS

  DOI10.2298/TSCI18S5323L
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2018
  АуториMirjana Laković-Paunović, Miloš Banjac, Jasmina Bogdanović-Jovanović, Milica Jović и Здравко Миловановић
  Волумен22
  БројSuppl- 5
  Страна одS1323
  Страна доS1336
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs/2018/supplement-5

  EFFICIENCY OF OPERATION OF 300 MW CONDENSING THERMAL POWER BLOCKS WITH SUPERCRITICAL STEAM PARAMETERS IN SLIDING PRESSURE MODE

  DOI10.2298/TSCI18S5371M
  ЧасописJOURNAL OF THERMAL SCIENCE
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Svetlana Dumonjic-Milovanovic, Aleksandar Milašinović и Darko Knežević
  Волумен22
  БројSuppl. 5
  Страна одS1371
  Страна доS1382
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs/2018/supplement-5

  Analysis of Operational Readiness and Reliability of the Paper Machine System after the Implementation of Model of Influence

  ЧасописTECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Година2018
  АуториДејан Бранковић, Zdravko Milovanović и Stevo Borojević
  Волумен25
  Број1
  Страна од126
  Страна до134
  Веб адресаhttps://doi.org/10.17559/TV-20151119083244

  Analysis of Operational Readiness and Reliability of the Paper Machine System after Implementation of Model of Influence

  DOI10.17559/TV-20151119083244
  ЧасописTECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Година2018
  АуториDejan Branković, Здравко Миловановић и Стево Боројевић
  Волумен25
  БројNo.Supplement 1
  Страна од126
  Страна до134
  Веб адресаhttps://doi.org/10.17559/TV-20151119083244

  ANALIZA RJEŠENJA ZA SKLADIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE U OKVIRU POLITIKE RAZVOJA POBOLJŠANIH TEHNOLOGIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од360
  Страна до373
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Analiza strateškog plana razvoja termoenergetskog sektora Republike Srpske

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svetlana Dumonjic-Milovanovic
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  ANALYSIS OF APPLICATION OF TECHNICAL DIAGNOSTIC MEASURES TO OPTIMIZE THE OPERATIONAL READINESS OF PAPER MACHINE PRODUCTION SYSTEM

  ЧасописПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (ENGINEERING AND AUTOMATION PROBLEMS), Москва
  Година2018
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović
  Број2
  Страна од28
  Страна до34
  Веб адресаhttp://pma-ntp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=800&Itemid=135

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописIOP Conference series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12
  Веб адресаhttp://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/294/1

  THE RELIABILITY OPTIMIZING OF THE PAPER MACHINE SYSTEM BY USING OF METHOD OF TECHNICAL DIAGNOSTIC

  DOI10.5937/tehnika1706936B
  Часопис TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Година2017
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović
  Страна од936
  Страна до943
  Веб адресаhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2017/0040-21761706936B.pdf

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописIOP Conference series: Materials Science and Engineering
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12

  Aнaлизa стрaтeшкoг плaнa рaзвoja тeрмoeнeргeтскoг сeктoрa Рeпубликe Српскe

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359

  Analiza rješenja za skladištenje toplotne energije u okviru politike razvoja pobolјšanih tehnologija na bazi obnovlјivih izvora energije

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од360
  Страна до373

  Analiza rješenja za skladištenje električne energije u okviru politike razvoja poboljšanih tehnologija na bazi obnovljivih izvora energije

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од127
  Страна до140
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Čiste tehnologije za proizvodnju korisne energije i njihova primjena u Republici Srpskoj

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториSvetlana Dumonjić-Milovanović, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од141
  Страна до151
  Веб адресаww.savezenergeticara.org.rs

  HYBRID SYSTEMS BASED ON THE SOLAR AND WIND POTENTIAL IN THE BANJA LUKA REGION

  ЧасописJournal of Modern Technology and Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  Волумен1
  Број1
  Страна од1
  Страна до18
  Веб адресаhttp://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=1

  THE INFLUENCE OF THERMODYNAMIC STATE OF MINERAL HYDRAULIC OIL ON FLOW RATE THROUGH RADIAL CLEARANCE AT ZERO OVERLAP INSIDE THE HYDRAULIC COMPONENTS

  DOI10.2298/TSCI16S5461K
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2016
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Саша Лалош
  Волумен20
  БројSuppl. 5
  Страна одS1461
  Страна доS1471
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svjetlana Dumonjić-Milovanović
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57
  Веб адресаhttp://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmie

  Determination of Differential Equations of Motion and Parameters of an Elastic Internal Combustion Engine Crankshaft

  DOI10.21278/TOF.40207
  ЧасописTRANSACTIONS OF FAMENA
  Година2016
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Indir Mujanić
  Волумен40
  Број2
  Страна од83
  Страна до95
  Веб адресаcrankshaft dynamics; nonuniform angular speed; torsional deformation; lumped mass

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57

  PROCJENA POUZDANOSTI KONDENZACIONIH TERMOELEKTRANA

  ЧасописTEHNIKA
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  Волумен64
  Број1
  Страна од86
  Страна до94
  Веб адресаwww.sits.rs

  Analiza stabla otkaza protočnog parnog kotla TE Ugljevik

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториТихомир Мачкић, Добривоје Ћатић и Здравко Миловановић
  ВолуменXVI
  Број3-4
  Страна од309
  Страна до314
  Веб адресаwww.savezenergeticara.rs

  TEHNIČKO–TEHNOLOŠKO RJEŠENJE KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE UGLJEVIK III INSTALISANE SNAGE 2x300 MW

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број3-4
  Страна од246
  Страна до255
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  ANALIZA LOKACIJE I UKLAPANJA TE UGLJEVIK III 2x300 MW U ELEKTROENERGETSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број1
  Страна од456
  Страна до465
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Techno-Economic Analysis of A Stand-Alone Hybrid System

  ЧасописCommunications in dependability and quality management, An International Journal
  Година2013
  АуториСветлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић и Јован Шкундрић
  Волумен16
  Број4
  Страна од17
  Страна до23
  Веб адресаdqmcenter@open.telekom.rs

  Techno-economic Analysis of a Stand-alone Hybrid System

  ЧасописCommunications in dependability and quality management, An International Journal
  Година2013
  АуториСветлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић и Јован Шкундрић
  Волумен16
  Број4
  Страна од17
  Страна до23

  ECONOMICAL EVALUATION OF THE PROJECT ON REPLACEMENT OF HEATING PLANT WITH CO-GENERATION HEAT AND POWER PLANT BY THE END OF 2030.

  ЧасописMETALURGIA INTERNATIONAL
  Година2013
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Андреа Иванишевић, Митар Јоцановић и Славица Митровић
  ВолуменXVIII (2013)
  Број04
  Страна од234
  Страна до241
  Веб адресаwww.metalurgia.ro

  Modified Method for Reliability Evaluation of Condensation Thermal Electric Power Plant

  DOI10.5923/j.safety.20120104.02
  ЧасописJournal of Safety Engineering
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Душан Остојић
  Волумен1
  Број4
  Страна од57
  Страна до67
  Веб адресаhttp://journal.sapub.org/safety

  Determination of the Flow Rate Through Long Radial Clearances Inside Hydraulic Components

  ЧасописПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (ENGINEERING AND AUTOMATION PROBLEMS), Москва
  Година2012
  АуториДарко Кнежевић, Здравко Миловановић, Александар Милашиновић и Митар Јоцановић
  Број2
  Страна од23
  Страна до31
  Веб адресаhttp://ritap-pma.ru

  Проблематика великих ложишта парних котлова при сагоријевању угљева ниске калоричне моћи и промјенљивог састава минералног дијела

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториМомир Самарџић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од103
  Страна до113

  Проблеми експлоатације термоенергетских постројенја (ТЕП)

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић, Д Јеремић, Момир Самарџић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Број1
  Страна од112
  Страна до119

  Режими експлоатације и погонско билансирање термоенергетског постројења (ТЕП)

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториД Јеремић, Здравко Миловановић, Момир Самарџић, Ј Јокановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од142
  Страна до149

  Ревитализација и модернизација котловског постројења на примјеру реконструкције котловског постројења Пп-1000-25-545БТ (П-64-1) у РиТЕ Угљевик

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Momir Samardzić, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од129
  Страна до136

  Енергетски блокови са ултра супер-критичним параметрима паре - Будућност у области сагоривања угља у лету

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториСвјетлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић, Ј Јокановић и Јован Шкундрић
  Страна од120
  Страна до124

  Услови размјене топлоте код енергетских блокова са надкритичним параметрима паре

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториСвјетлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић, Ј Јокановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од154
  Страна до161

  Термоенергетска постројења и заштита животне средине

  DOI10.5825/afts.2011.0304.053M
  ЧасописTechnical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од53
  Страна до60

  Analysis of the sustainability of wind power plants installed on complex terrains: Case study: Ivan Sedlo mountain

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториFajik Begić, Здравко Миловановић, Fahrudin Kulić и Ahmet Begić
  Волумен37
  Број1
  Страна од115
  Страна до130
  Веб адресаwww.termotehnika.vinca.rs

  Optimization of selecting micro location for TPP 'Stanari' using multi criteria classification

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Драган Јеремић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Волумен37
  Број1
  Страна од85
  Страна до101
  Веб адресаwww.termotehnika.vinca.rs

  Алгоритм мероприятий по улучшению конкурентоспособности термоэнергетических установок (Часть 2: Показатели технического, экономического и функционального состояниа установки)

  ЧасописПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (ENGINEERING AND AUTOMATION PROBLEMS), Москва
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић
  Број1
  Страна од44
  Страна до53
  Веб адресаwww.ritap-pma.ru

  Determination of the Engine Torque of a Four Cylinder Four Stroke Diesel Engine on the Basis of Harmonic Analysis of the Crankshaft Angular Velocity

  ЧасописTRANSACTIONS OF FAMENA
  Година2011
  АуториАлександар Милашиновић, Иван Филиповић, Здравко Миловановић и Дарко Кнежевић
  Волумен35
  Број4
  Страна од55
  Страна до65

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења "Станари" методом вишекритеријалног рангирања

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од85
  Страна до101

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангирања - Теоретске основе

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од29
  Страна до40

  Експлоатациони показатељи поузданости рада термоенергетских постројења

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториД Јеремић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од53
  Страна до63

  Алгоритм мероприятий по улучшению конкурентоспособности термоэнергетических установок (Часть 1)

  ЧасописПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (ENGINEERING AND AUTOMATION PROBLEMS), Москва
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић
  Број4
  Страна од68
  Страна до74
  Веб адресаwww.ritap-pma.ru

  The algoritam of activities for improvement of competitiveness of power-proces plants

  ЧасописCommunications in dependability and quality management, An International Journal
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић
  Волумен12
  Број3
  Страна од18
  Страна до28

  Дијагностика техничких показатеља одржавања термоелектране, Дио III - Одређивање физичких узрока пада поузданости

  ЧасописТехничка дијагностика
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић, Вера Шијачки-Жеравчић, Гордана Бакић и Милош Ђукић
  Волумен8
  Број4
  Страна од11
  Страна до16
  Веб адресаwww.tehnickadijagnostika.rs

  Дијагностика техничких показатеља одржавања термоелектране, Дио II - Одређивање поузданости постројења у првом приближењу

  ЧасописТехничка дијагностика
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић, Вера Шијачки-Жеравчић, Гордана Бакић и Милош Ђукић
  Волумен8
  Број4
  Страна од3
  Страна до8
  Веб адресаwww.tehnickadijagnostika.rs

  Дијагностика техничких показатеља одржавања термоелектране, Дио I - Припрема за поређење са "најбољом праксом" (benchmarking)

  ЧасописТехничка дијагностика
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић, Вера Шијачки-Жеравчић, Винко Бабић и Стево Боројевић
  Волумен8
  Број2
  Страна од41
  Страна до45
  Веб адресаwww.tehnickadijagnostika.rs

  Statistical analysis of the power plants reliability with limited information, part 2: The basic principles, criteria and error estimate of criterion functions of the facilities within thermal power plants

  ЧасописTEHNIKA - KVALITET, STANDARDIZACIJA I METROLOGIJA
  Година2003
  АуториЗдравко Миловановић, Љубиша Папић, Слободан Девић и Недељко Бабић
  Волумен3
  Број6
  Страна од1
  Страна до8
  Веб адресаtehnika@sits.rs

  The reliability study of the condensation type, dyer 600 mw steam electric power plant

  ЧасописОдржавање машина и опреме - ОМО
  Година2000
  АуториЗдравко Миловановић и Љубиша Папић
  ВолуменXXIX
  Број3-4
  Страна од115
  Страна до124

  The empiric and theoretical dependence of reliability indicators of the steam electric power plants within the electric power system of the Republic Sprska

  ЧасописОдржавање машина и опреме - ОМО
  Година2000
  АуториЗдравко Миловановић и Љубиша Папић
  Волумен29
  Број5-6
  Страна од226
  Страна до230

  Преглед отказа са узроцима и неопходним временом отклањање у комплексу кондензационе термоелектране

  ЧасописОдржавање машина и опреме - ОМО
  Година1999
  АуториЗдравко Миловановић, Љубиша Папић и С. Смиљанић
  ВолуменXXVIII
  Број6-8
  Страна од244
  Страна до254

Радови са скупова

  APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN THE ANALYSIS OF TECHNICAL SYSTEMS OF THE PROCESS INDUSTRY

  Научни скуп15th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2024
  ПубликацијаProceedings / 15th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management, ICDQM-2024, June 27-28, 2024, Prijevor, Serbia
  Година2024
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Страна од189
  Страна до194

  Technical diagnostics - the basis of preventive or corrective maintenance?

  Научни скуп16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2023, Banja Luka, ISBN 978-99976-11-03-1
  ПубликацијаProceedings DEMI 2023 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Година2023
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић

  THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFRASTRUCTURE MAINTENANCE IN INDUSTRIAL SYSTEMS

  Научни скупDQM 14th International Conference Life Cycle Engineering and Management, 2023
  ПубликацијаProceedings / 14th International Conference "Life Cycle Engineering and Management" Prijevor, 22-23 June 2023.
  Година2023
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Страна од17
  Страна до23
  Веб адресаhttps://www.researchgate.net/publication/371946842_THE_ROLE_AND_IMPORTANCE_OF_MAINTENANCE_INFRASTRUCTURE_IN_INDUSTRIAL_SYSTEMS#fullTextFileContent

  THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TPM CONCEPT APPLICATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS MAINTENANCE

  Научни скупDQM International Conference Life Cycle Engineering and Management (13 ; 2022 ; Prijevor)
  ПубликацијаProceedings / 13th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management DQM-POLYTECH-2022, june 23-24, 2022, Prijevor, Serbia ;
  Година2022
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Страна од354
  Страна до361
  Веб адресаhttp://www.dqmcenter.com/index.php?page=dqm-konferencije

  REENGINEERING OF THE PROCESS INDUSTRY SYSTEM OF COUNTRIES IN TRANSITION - DANGERS OF MISCONCEPTION OF THE NEW BUSINESS PHILOSOPHY

  Научни скуп12th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2021
  Публикација12th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2021, Prijevor, Serbia, ISBN: 978-86-86355-46-1
  Година2021
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Страна од89
  Страна до96

  The influence of the application of technical diagnostic on the efficiency of the industrial system

  Научни скуп15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Публикација15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2021, Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-92-7
  Година2021
  АуториДејан Бранковић и Здравко Миловановић
  Страна од447
  Страна до450

  APPLICATION OF TECHNICAL DIAGNOSTICS IN INDUSTRIAL PRACTICE

  Научни скуп11th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2020
  Публикација11th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2020, ISBN 976-86-86355-42-3
  Година2020
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović
  Страна од49
  Страна до54

  Upravljanje projektom energetske efikasnosti na termoenergetskim postrojenjima

  Научни скупNaučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost | ENEF 2019, Banja Luka, 14-15. novembar 2019. godine
  ПубликацијаZbornik radova ENEF 2019
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Valentina Janičić Milovanović и Snježana Milovanović
  Страна од59
  Страна до66
  Веб адресаhttp://enef.etfbl.net/2019/p10.html

  Ocjena energetske efikasnosti termoelektrane Primjer RiTE Ugljevik nominalne snage 300 MW

  Научни скупNaučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost | ENEF 2019, Banja Luka, 14-15. novembar 2019. godine
  ПубликацијаZbornik radova ENEF 2019, Banja Luka
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Valentina Janičić Milovanović, Snježana Milovanović и Momir Samardžić
  Страна од53
  Страна до58
  Веб адресаhttp://enef.etfbl.net/2019/p10.html

  Modeling of Loss Changes in the Mode of Energy Supercritical Blocks Starting with 300 MW of Power at Sliding Pressure

  Научни скуп19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2019
  DOIISBN 978-6055-124-7
  ПубликацијаProceedings of the 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2019, Sokobanja, Serbia
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Страна од508
  Страна до525

  Modeling of Loss Changes in the Mode of Energy Supercritical Blocks Starting with 300 MW of Power at Sliding Pressure

  Научни скуп19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2019
  ПубликацијаProceedings SIMTERM 2019, Sokobanja, Serbia
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Страна од508
  Страна до525
  Веб адресаsimterm.masfak.ni.ac.rs/docs/proceedings/simterm_2019-proceedings.zip

  THE ROLE AND IMPORTANCE OF PLANNING OF MAINTENANCE IN INDUSTRIAL PRACTICE

  Научни скуп10th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2019
  Публикација10th International Conference on LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2019, Prijevor, Serbia, ISBN: 978-86-86355-40-9
  Година2019
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović
  Страна од46
  Страна до52

  MAINTENANCE INFORMATION SYSTEMS IN INDUSTRIAL PRACTICE

  Научни скуп14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Публикација14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019, Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-85-9
  Година2019
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović
  Страна од657
  Страна до662

  Instantaneous Flywheel Torque of IC Engine Grey-Box Identification

  Научни скупIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Страна од1
  Страна до12

  Развој технологија за производњу корисних облика енергије Чисте технологије и одрживи развој

  Научни скупЕнергетска ефикасност ЕНЕФ 2017
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић

  Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja

  Научни скупNaučno stručni simpozijum Energetska efikasnost-ENEF 2017
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, M Samardžić, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  Страна од134
  Страна до147

  Optimization of K-300-240 (LMZ) Steam Turbine Functioning under Changeable Operating Conditions within Republika Srpska Electric Power System

  Научни скуп18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Aleksandar Milašinović, Darko Knežević и Jovan Škundrić
  Страна од207
  Страна до220
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs/

  APPLYING THE LEAST SQUARES METHOD FOR DETERMINING PARAMETERS OF WEIBULL DISTRIBUTION FOR ANALYZING FAILURE ON THERMOENERGETIC FACILITY

  Научни скупDQM International Conference
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Svjetlana Dumonjic-Milovanovic, Дарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  Страна од174
  Страна до187

  PRESERVING CLEAN AIR IN THE URBAN AREAS BY COMBUSTING WOODEN BIOMASS USING BANJA LUKA AS AN EXAMPLE

  Научни скупSixth Regional Conference INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
  ПубликацијаBook of abstracts, Proceeding
  Година2017
  АуториВинко Бабић, Здравко Миловановић, Јован Шкундрић и Vukašin Tintor
  Страна од54
  Страна до56

  APPLICATION OF THE METHOD OF TECHNICAL DIAGNOSTICS TO OPTIMIZE THE OPERATION OF THE DOCTOR BLADE HOLDER ON PAPER MACHINE OF THE FACTORY FOR PRODUCTION OF HYGIENE PAPER

  Научни скупMaintenance Forum 2017
  ПубликацијаMaintenance Forum 2017, ISBN 978-84231-42-2, Budva, Montenegro
  Година2017
  АуториДејан Бранковић, Zdravko Milovanović и Boris Latinović

  MODELS FOR ACHIEVING COST-EFFECTIVENESS AND SUSTAINABILITY DURING EXPLOITATION AND MAINTAINING OF THERMAL ENERGETIC FACILITY

  Научни скупMaintenance Forum 2017
  ПубликацијаMаintenance Forum 2017, ISBN 978-84231-42-2, Budva, Montenegro, Volume: II
  Година2017
  АуториZdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Дејан Бранковић

  A KINEMATICALLY DRIVEN SLIDER CRANK MECHANISM

  Научни скупDEMI 2017 NTERNATIONAL Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering (13 ; Banja Luka ; 2017)
  DOI621.3(048) 621(048) 004(048)
  ПубликацијаBook of Prtoceedings
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић и Жељко Ђурић
  Страна од409
  Страна до422
  Веб адресаhttp://demi.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://demi.ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/245/21&name=Book%20of%20Abstracts.pdf

  APPLICATION OF THE METHOD OF TECHNICAL DIAGNOSTICS TO OPTIMIZE THE OPERATION OF THE DOCTOR BLADE HOLDER ON PAPER MACHINE OF THE FACTORY FOR PRODUCTION OF HYGIENE PAPER

  Научни скупMAINTENANCE Forum on Maintenance and Asset Management (2 ; 2017 ; Bečići)
  DOI62-7(082)(0.034.2) 005(082)(0.034.2)
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2017
  АуториDejan Branković, Здравко Миловановић и Boris Latinović
  Страна од13
  Страна до18

  MODELS FOR ACHIEVING COST-EFFECTIVENESS AND SUSTAINABILITY DURING EXPLOITATION AND MAINTAINING OF THERMAL ENERGETIC FACILITY

  Научни скупMAINTENANCE FORUM 2017; MAINTENANCE Forum on Maintenance and Asset Management (2 ; 2017 ; Bečići)
  DOI62-7(082)(0.034.2) 005(082)(0.034.2)
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Страна од204
  Страна до219

  LAGRANGE MULTIPLIERS OF THE CONSTRAINT FORCES OF THE SLIDER CRANK MECHANISM

  Научни скупInternational Scientific Conference COMETa 2016
  ПубликацијаProceeding of International Scientific Conference COMETa 2016
  Година2016
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић и Дарко Кнежевић
  Страна од47
  Страна до54
  Веб адресаwww.cometa.rs.ba

  SAVING OF ENERGY BY OPTIMIZING THE WORK OF BOILER PLANT OF THE FACTORY FOR PRODUCTION OF HYGIENE PAPER

  Научни скупPOWER PLANTS 2016
  ПубликацијаInternational Conference POWER PLANTS 2016, SOCIJETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA, Zlatibor, Serbia
  Година2016
  АуториДејан Бранковић, Zdravko Milovanović и Aco Katan

  OPTIMIZATION OF HYBRID SYSTEM BASED ON ENERGY OF THE SUN AND WIND ON BANJALUKA REGION

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаProceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториSvetlana Dumonjić-Milovanović, Петар Гверо и Здравко Миловановић
  Страна од294
  Страна до304
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  OPTIMIZATION OF PULVERIZING FACILITY OF STEAM BOILER P-64 OF 300 MW BLOCK OF TPP “UGLJEVIK”

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаProceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториВинко Бабић, Здравко Миловановић, Momir Samardzić и Јован Шкундрић
  Страна од559
  Страна до570
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  MODELS OF DEVELOPMENT POLICY FOR ENERGETIC SECTOR OF REPUBLIC OF SRPSKA FROM THE ASPECT OF ENERGETIC EFFICIENCY

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаFull Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Винко Бабић, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Momir Samardzić и Јован Шкундрић
  Страна од708
  Страна до726
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  INTRODUCING ENERGETIC MANAGEMENT IN THERMAL ENERGETIC COMPANIES IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаProceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Momir Samardzić, Винко Бабић и Јован Шкундрић
  Страна од739
  Страна до756
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  ANALYSIS OF INFLUENCE OF NEW BLOCK OF THERMAL POWER PLANT GACKO II CONSTRUCTION WITH INSTALLED POWER OF 1X350 MW ON THE ENVIRONMENT

  Научни скупPower Plants 2016
  ПубликацијаE2016-072 Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dragan Jeremic
  Страна од758
  Страна до776
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  PREVENTION OF THE FAILURE OF PRODUCTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF HYGIENE PAPER BY USING THE CONDITION BASED MAINTENANCE

  Научни скупMForum2016 XLI Održavanje Mašina i Opreme i I Konferencija Kvaliteta i Liderstva u Poslovanju
  ПубликацијаMForum2016 XLI Održavanje Mašina i Opreme i I Konferencija Kvaliteta i Liderstva u Poslovanju, Beograd
  Година2016
  АуториДејан Бранковић и Zdravko Milovanović

  Internal Combustion Engine Torque Nonuniformity

  Научни скупSIMTERM 2015, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаSIMTERM PROCEEDINGS
  Година2015
  АуториAleksandar Milašinović и Здравко Миловановић
  Страна од1044
  Страна до1055

  Maintenance of Turbo Generator in Accordance with Monitoring on the Example of TPP Ugljevik with Installed Power of 300 MW

  Научни скупSIMTERM 2015 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаSIMTERM PROCEEDINGS
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић, Darko Knežević, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Jovan Škundrić
  Страна од635
  Страна до648
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs

  ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADA TE UGLJEVIK ZA PERIOD 2004-2014. GODINA

  Научни скупENEF 2015
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић и Momir Samardzić
  Страна од20
  Страна до21

  ALGORITAM POSTUPKA OPTIMIZACIJE IZBORA LOKACIJE NOVIH TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA (TEP) I ENERGETSKA EFIKASNOST

  Научни скупENEF 2015
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  Страна од20

  ENERGETSKA EFIKASNOST KOGENERACIJSKE PROIZVODNJE ENERGIJE I OGRANIĈENJA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Научни скупENEF 2015
  ПубликацијаZbornik apstrakata
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  Страна од15

  The performance of implementation of investment activities by applying the model of influence

  Научни скупInternational Working Conference ’’Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’
  ПубликацијаThe 8th International Working Conference ’’Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’, Belgrade, Serbia
  Година2015
  АуториДејан Бранковић, Zdravko Milovanović и Stevo Borojević

  THE OPTIMIZATION OF THE PAPER MACHINE DEWATERING PROCESS BY USING THE NEW POLYURETHANE SUCTION PRESS ROLL COVER

  Научни скупDEMI 2015
  Публикација12th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2015, Banja Luka
  Година2015
  АуториДејан Бранковић, Boris Latinović и Zdravko Milovanović
  Страна од817
  Страна до825

  RELIABILITY ASSESSMENT OF THERMAL POWER PLANTS

  Научни скупInterantional Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MENAGEMENT ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014
  ПубликацијаProccedings ICDQM-2014
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  Страна од274
  Страна до284

  CONVENTIONAL COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF USAGE

  Научни скупНаучно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2013 Бања Лука, ISBN 978-99955-46-18-2
  ПубликацијаРад по позиву А2-14, Зборник радова ЕНЕФ 2013, COBISS.BH-ID 4047128
  Година2013
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од14
  Страна до23
  Веб адресаwww.enef etfbl.net

  Утицај стандардне девијације брзине на ефикасност експлоатације енергије вјетра

  Научни скупМеђународна Конференција о Електранама, Електране 2012
  Година2012
  АуториЈован Шкундрић и Здравко Миловановић

  Numerical Simulation of the Flowin Coal Powder Inertial Separator

  Научни скупInternational Conference Power Plants 2012
  ПубликацијаInternational Conference Power Plants 2012, Zlatibor Serbia
  Година2012
  АуториВинко Бабић, Titoslav zivanovic, Zarko Stevanovic и Zdravko Milovanović
  Веб адресаwww.e2012.drustvo-termicara.com

  INFLUENCE OF STANDARD DEVIATION OF THE SPEED ON THE WIND ENERGY EXPLOITATION EFFICIENCY

  Научни скуп Електране 2012 Thermal Power Plants 2012, Златибор, 2012.
  ПубликацијаE2012-070
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић
  Страна од837
  Страна до847
  Веб адресаhttp://e2012.drustvo-termicara.com

  ECOLOGICAL ASPECTS OF THE FACILITY OPERATION IN TECHNOLOGICAL SYSTEM OF THE ELECTRICITY PRODUCTION IN WIND POWER PLANTS

  Научни скупЕлектране 2012 Thermal Power Plants 2012, Златибор 2012
  ПубликацијаE2012-068
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Момир Самарџић, Светлана Думоњић-Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Винко Бабић
  Страна од811
  Страна до829
  Веб адресаwww.e2012.drustvo-termicara.com

  ANALYSIS OF THE WIND ENERGY POTENTIAL ON THE LOCATION OF THE MOUNTAIN ROCK TRUSINA IN REPUBLIKA SRPSKA

  Научни скупЕлектране 2012 Power Plants 2012, Друштво термичара Србије, Златибор
  ПубликацијаE2012-064
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од768
  Страна до781
  Веб адресаhttp://e2012.drustvo-termicara.com

  ADDITION TO THE OPTIMIZATION OF WORKING PARAMETERS OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE ELECTRICITY PRODUCTION IN THERMAL POWER PLANTS

  Научни скупЕлектране 2012 Thermal Power Plants 2012, Zlatibor 2012
  ПубликацијаE2012-035
  Година2012
  АуториМомир Самарџић и Здравко Миловановић
  Страна од432
  Страна до441
  Веб адресаhttp://e2012.drustvo-termicara.com

  Economic and financial evaluation of the project of replacement of city heating plant (HP) Doboj with co-generation heat and power plant (CHP) TP-HP Doboj by the end of 2030

  Научни скупInternational Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM - 2012
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Страна од327
  Страна до341

  EKSPERIMENTALNO MERENJE MALIH PROTOKA UNUTAR HIDRAULIČNIH KOMPONENTI I ANALIZA REZULTATA MERENJA

  Научни скупHIPNEM
  Година2012
  АуториDarko Knežević, Zdravko Milovanović и Саша Лалош

  Анализа одржавања и контроле рада магистралног гасовода Зворник-Бијељина на етапи разраде и пројектовања

  Научни скупInternational Conference Depedability and Quality Management ICDQM - 2012
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од633
  Страна до644

  Effect of changes of viscousity of mineral oil in the function of pressure on flowing through a long radial clearance

  Научни скуп12th Interantional Conference on Tribology
  ПубликацијаZbornik radova, kragujevac
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Vladimir Savić
  Страна од376
  Страна до381

  Analysis of influence of length of development of boundary layer on flow rate through radial clearence within haydraulic control components

  Научни скуп10. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2011
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Здравко Миловановић
  Страна од71
  Страна до76

  Функције управљања термоенергетским постројењем у реалном времену

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од676
  Страна до685

  Ремонтне активности на термоенергетским постројенјима (ТЕП)

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од148
  Страна до167

  Ревитализација опреме и постројења на термоелектранама

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од168
  Страна до184

  Техничка дијагностика термоенергетских постројења

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од185
  Страна до199

  Термоенергетска постројења - одржив развој и заштита животне средине

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од686
  Страна до694

  Analysis of changes of bulk modulus of mineral oil-effects on the dynamic behavior of hydraulic actuators

  Научни скуп12th Interantional Conference on Tribology
  ПубликацијаZbornik radova, Kragujevac
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Vladimir Savić
  Страна од370
  Страна до375

  Clearances in hydraulic components effect of obliteration of radial clearances

  Научни скупMeđunarodna konferencija-FT-2011
  ПубликацијаZbornik radova, Maribor
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Vladimir Savić, Александар Милашиновић и Здравко Миловановић
  Страна од112
  Страна до122

  Analyses of Cause for Operating problems of Steam Boiler of 300 MW Block in Thermal Power Plant Gacko

  Научни скупInternational Conference Power Plants 2010
  ПубликацијаInternational Conference Power Plants 2010, Vrnjacka banja, Serbia
  Година2010
  АуториВинко Бабић, Zdravko Milovanović, Dragan Jeremic и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  Веб адресаwww. e2010.drustvo-termicara.com

  Steam Turbines and the Possibility of Revitalization

  Научни скупInternational Conference Power Plants 2010
  ПубликацијаInternational Conference Power Plants 2010, Vrnjacka banja, Serbia
  Година2010
  АуториZdravko Milovanović, Винко Бабић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  Веб адресаwww.e2010.drustvo-termicara.com

  Implementation of Technical Diagnostics for Assessment of Steam Turbine

  Научни скупInternational Conference Power Plants 2010
  ПубликацијаInternational Conference Power Plants 2010, Vrnjacka banja, Serbia
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Винко Бабић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  Веб адресаwww.e2010.drustvo-termicara.com

  Importance and potentiality of the "cut-in" speed of wind turbines in the electricity production

  Научни скупInternational symposium "Power and process plants" and 4th International forum on renewable energy sources
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Јован Шкундрић, Фајик Бегић и Ф Кулић
  Страна од134
  Страна до142

  Осврт на вјетар као обновљив извор енергије

  Научни скуп5. Симпозијум, "Рециклажне технологије и одрживи развој"
  Година2010
  АуториЈован Шкундрић и Здравко Миловановић

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангиранја, Дио I: Теоретске основе

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од379
  Страна до396

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангирања, Дио II: Избор микролокације за ТЕ Станари

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од397
  Страна до416

  Експлоатациони показатељи поузданости рада термоенергетских постројења

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од417
  Страна до432

  Проблематика великих ложишта парних котлова при сагоријевању угљева ниске калоричне моћи и промјенљивог састава минералног дијела

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториМомир Самарџић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од515
  Страна до527

  Management of Project for Raising Industrial Competitiveness of Thermo-energy Plants

  Научни скуп14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаZbornik radova 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Izdavac Masinski fakultet Nis
  Година2009
  АуториZdravko Milovanović и Винко Бабић
  Страна од611
  Страна до616

  Estimation of Reliability of Thermo-energy plants on Macro-level

  Научни скуп14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаZbornik radova14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Izdavac Masinski fakultet Nis
  Година2009
  АуториZdravko Milovanović и Винко Бабић
  Страна од605
  Страна до610

  Models for implementation of the system of co-generation in Republic of Srpska - sustainable development and exploitation

  Научни скуп14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаZbornik radova 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Izdavac Masinski fakultet Nis
  Година2009
  АуториВинко Бабић и Zdravko Milovanović
  Страна од146
  Страна до151

  Procedure for choosing optimal solution and feasibility analyses for possible usage of co-generation in Republic of Srpska

  Научни скуп14th Symposium onThermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаZbornik radovaI14th Symposium onThermal Science and Engineering of Serbia Masinski fakultet Nis
  Година2009
  АуториВинко Бабић и Zdravko Milovanović
  Страна од140
  Страна до145

  Обновљиви енергетски извори у функцији одрживог развоја енергетског сектора Босне и Херцеговине

  Научни скупИндустријска енергетика 2004
  Година2004
  АуториПетар Гверо, О Лаганин, Гордана Тица и Здравко Миловановић

  Modified method for the optimum reliability estimate of condensing thermal power plant

  Научни скуп10th International MIRCE Symposium, MIRCE Akademy, Exeter, UK
  ПубликацијаProceedings 10th International MIRCE Symposium, MIRCE Akademy, Exeter, UK, 5(7): 141-152.
  Година2000
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić и Jezdimir Knežević
  Страна од141
  Страна до152

  Топлификација урбаних средина Републике Српске. Стање и могући правци развоја

  Научни скупСтање и могући правци развоја, Енергетика Српске
  Година2000
  АуториВ Ђуричковић, Здравко Миловановић, Перо Петровић, Петар Гверо и Гордана Тица
  Страна од327
  Страна до337

  Prilog analizi i procjena uticaja rada rudnika i termoelektrane Ugljevik i Gacko na okolinu i definisanje mjera zaštite

  Научни скупSavjetovanje "Mogući aspekti eksploatacije, pripreme i sagorijevanja ugljeva RS"
  ПубликацијаZbornik radova Savjetovanja "Mogući aspekti eksploatacije, pripreme i sagorijevanja ugljeva RS", Teslić
  Година1999
  АуториZdravko Milovanović, Винко Бабић, Momir Samardzić, Dragan Jeremic и Vlado Bijelić

  Optimizacija industrijsko-toplifikacione Energane na primjeru Fabrike INCEL Banja Luka

  Научни скупIndustrijska energetika 96
  ПубликацијаZbornik radova Industrijska energetika 96. Herceg Novi
  Година1996
  АуториZdravko Milovanović, Dragomir Milicic и Винко Бабић

Остали радови

  Анализа могућности и перспективе коришћења когенерације и тригенерације у Републици Српској, 2008/09

Књиге

  ANU RS Monografije Knjiga 50; Edicija Održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima Republike Srpske; Monografija Upravljanje resursima u proizvodnji i preradi biomase;Poglavlje 12: Održivopst proizvodnje energije iz biomase

  ИздавачANU RS 78000 Banja Luka, ul. Bana Lazarevića 1
  ISBN978-99976-42-66-0
  Година2023
  АуториЗдравко Миловановић и Valentina Janičić Milovanović
  Тип књигенаучна књига
  Број страна20

  ANU RS Edicija ODRŽIVI RAZVOJ IUPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA REPUBLIKE SRPSKE Naučne monografije Knjiga 50 Monografija: Upravljanje resursima u proizvodnji i preradi biomase; Poglavlje 11: Metode proizvodnje energije iz biomase

  ИздавачANU RS 78000 Banja Luka, ul. Bana Lazarevića 1
  ISBN978-99976-42-66-0
  Година2023
  АуториЗдравко Миловановић и Valentina Janičić Milovanović
  Тип књигенаучна књига
  Број страна99

  Reliability Modeling in Industry 4.0 Advances in Reliability Science Chapter11 - Maintenance and safety of industrial systems: Developed model for assessing the criticality of elements of technical systems

  Издавач© 2023 Elsevier Inc.
  ISBN978-0-323-99204-6
  Година2023
  АуториДејан Бранковић, Здравко Миловановић и Valentina Janičić Milovanović
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Број страна528
  Веб адресаhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323992046000108

  Reliability Modeling in Industry 4.0 Advances in Reliability Science Chapter 10 - Efficiency of condensing thermal power plant as a complex system—An algorithm for assessing and improving energy efficiency and reliability during operation and maintenance

  Издавач© 2023 Elsevier Inc.
  ISBN978-0-323-99204-6
  Година2023
  АуториЗдравко Миловановић, Дејан Бранковић и Valentina Janičić Milovanović
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Веб адресаhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323992046000054

  Reliability and Maintainability Assessment of Industrial Systems Assessment of Advanced Engineering Problems; Chapter: The Importance of Technical Diagnostics for Ensuring the Reliability of Industrial Systems; pp. 143-187

  ИздавачSpringer, Cham
  ISBN978-3-030-93622-8
  Година2022
  АуториДејан Бранковић, Здравко Миловановић и Valentina Janičić Milovanović
  Тип књигенаучна књига
  Број страна342
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93623-5_8#citeas

  Одржавање индустријских система

  ИздавачИстраживачки центар DQM
  ISBN978-86-86355-43-0
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић и Дејан Бранковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна432
  Веб адресаwww.dqmcenter.com

  The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling; Chpater 10: Analysis of the technical system reliability assessment with the application of technical diagnostics

  ИздавачElsevier Academic Press, ISBN: 9780128231586
  ISBN978-0-12-819582-6
  Година2021
  АуториDejan Branković, Здравко Миловановић и Ljubiša Papić
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Број страна522
  Веб адресаhttps://www.elsevier.com/books-and-journals

  The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling; Chpater 9: Methods of risk modeling in a thermal power plant

  ИздавачElsevier Academic Press, ISBN: 9780128231586
  ISBN978-0-12-819582-6
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Snježana Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Број страна522
  Веб адресаhttps://www.elsevier.com/books-and-journals

  The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling; Chpater 8: Qualitative analysis in the reliability assessment of the steam turbine plant

  ИздавачElsevier Academic Press, ISBN: 9780128231586
  ISBN978-0-12-819582-6
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Snježana Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Број страна522
  Веб адресаhttps://www.elsevier.com/books-and-journals

  The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling; Chapter 7: Methods of modeling the maintenance of a steam turbine based on condition assessment

  ИздавачElsevier Academic Press, ISBN: 9780128231586
  ISBN978-0-12-819582-6
  Година2021
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Valentina Janičić Milovanović, Snježana Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација
  Број страна522
  Веб адресаhttps://www.elsevier.com/books-and-journals

  Planning Methods for Production Systems Development in the Energy Sector and Energy Efficiency

  ИздавачRam M., Pham H. (eds) Advances in Reliability Analysis and its Applications. Springer Series in Reliability Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31375-3_3
  ISBN9783030313753
  Година2020
  АуториZdravko Milovanović, Ljubiša Papić, Svetlana Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Дејан Бранковић
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација

  Methods for Prognosis and Optimization of Energy Plants Efficiency in Starting Step of Life Cycle

  ИздавачRam M., Pham H. (eds) Advances in Reliability Analysis and its Applications. Springer Series in Reliability Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31375-3_2
  ISBN9783030313753
  Година2020
  АуториZdravko Milovanović, Ljubiša Papić, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Milovanović, Snježana Dumonjić-Milovanović и Дејан Бранковић
  Тип књигенаучно-лексикографска и енциклопедијска публикација

  Advances in Reliability Analysis and its Applications, Chapter 3: Planning Methods for Production Systems Development in the Energy Sector and Energy Efficiency

  ИздавачSpringer International Publishing, Cham
  ISBNElectronic ISBN 978-3-03
  Година2020
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Snježana Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Тип књигенаучна књига
  Број страна53
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31375-3_3

  Advances in Reliability Analysis and its Applications, Chapter 2: Methods for Prognosis and Optimization of Energy Plants Efficiency in Starting Step of Life Cycle

  ИздавачSpringer International Publishing, Cham
  ISBN978-3-030-31375-3
  Година2020
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Valentina Janičić Milovanović, Snježana Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dejan Branković
  Тип књигенаучна књига
  Број страна62
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31375-3_2

  Termoenergetska postrojenja Zbirka riješenih zadataka sa izvodima iz teorije

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka384
  ISBN978-99938-39-82-8
  Година2018
  АуториVinko Babić и Zdravko Milovanović
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна384
  Веб адресаhttp://mf.unibl.org/

  Ram, M. (Ed.). (2019). Modeling and Simulation Based Analysis in Reliability Engineering.

  ИздавачTeylor&Francis Group. Boca Raton: CRC Press.
  ISBN9781351336437
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Љубиша Papić и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна46
  Веб адресаhttps://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351336437

  Kinematika i dinamika klipnog mehanizma

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN978-99938-39-76-7
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Здравко Миловановић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна205

  Održivo planiranje energije: tehnologije i energetska efikasnost

  ИздавачIstraživački centar "DQM",Republika Srbija
  ISBN978-86-86355-35-5
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна782
  Веб адресаwww.dqmcenter.com

  Menadžment kvalitetom u uslovima neodređenosti

  ИздавачIstraživački centar DQM, Prijevor
  ISBN978-86-86355-00-3
  Година2012
  АуториLjubiša Papić, Joseph Aronov, Milorad Pantelić и Здравко Миловановић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна174

  Парне турбине за когенерацијску производњу енергије

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-39-39-2
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић и Драгомир Миличић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна520

  Термоенергетска постројења - Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-39-32-3
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна842

  Термоенергетска постројења - Теоретске основе

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-39-31-6
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна431

  Енергетске машине - Парне турбине

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-39-29-3
  Година2010
  АуториДрагомир Миличић и Здравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна923

  Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-39-27-9
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна668

  Одржавање и поузданост техничких система Systems Maintainability and Reliability

  ИздавачИстраживачки центар DQM
  ISBN978-86-86355-03-4
  Година2007
  АуториЉубиша Папић и Здравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна501

  Оптимизација поузданости термоелектрана

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет Бања Лука
  ISBN99938-39-00-0
  Година2003
  АуториЗдравко Миловановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна300