Навигација

доц. др Драгана Васиљевић
доцент

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука
051/333-614
Катедре
 • Правни факултет - Катедра за кривично право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Кривично право и кривично процесно праводоцент 27. јануар 2022.

Предмети

Факултет безбједносних наука

Академске студије другог циклуса
МБК23ПСКПолитика сузбијања криминалитета
Академске студије првог циклуса
ОБК09ПРППрекршајно право
ОБК16КППКривично процесно право
ОБК16КРПКривично право
ОБК16ПРППрекршајно право
ОБК20КППКривично процесно право
ОБК20КРПКривично право
ОБК20ПРППрекршајно право

Библиографија

Радови у часописима

  Различити облици организовања за извршење кривичног дјела - криминалне групе и организације

  DOI10.7251/SPMSR2356009V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2024
  АуториДрагана Васиљевић
  Волумен29
  Број56
  Страна од9
  Страна до27

  Политика кривичноправне заштите уставног уређења савремене државе

  DOI10.5937/politeia0-38603
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2022
  АуториДрагана Васиљевић
  ВолуменXII
  Број24
  Страна од97
  Страна до109

  Почетак извршења кривичног дјела у евроконтиненталном и англосаксонском кривичном праву

  ЧасописЗборник радова Правног факултета у Нишу
  Година2022
  АуториДрагана Васиљевић
  Број96
  Страна од215
  Страна до232
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2022_96.pdf

  Pojedina pitanja inkriminisanja pripremanja krivičnog djela

  DOIdoi: 10.5937/crimen2202180V
  ЧасописCrimen
  Година2022
  АуториДрагана Васиљевић
  ВолуменXIII
  Број2
  Страна од180
  Страна до198
  Веб адресаhttp://crimenjournal.ius.bg.ac.rs/

  Саизвршилаштво у кривичном законодавству у Босни и Херцеговини

  DOIdoi:10.5937/zrpfns56-36573
  ЧасописЗборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду
  Година2022
  АуториДрагана Васиљевић
  Број1
  Страна од241
  Страна до255
  Веб адресаhttps://zbornik.pf.uns.ac.rs/?_page=3

  Self -Serving Cognitive Distortions as Predictors of Potential Problem Behaviors among Adolescents in Bosnia and Hercegovina

  ЧасописThe Journal of Behavioral Science
  Година2021
  АуториЖана Врућинић и Dragana Vasiljević
  Волумен16
  Број2
  Страна од42
  Страна до57

  Почетак извршења кривичног дјела у англосаксонском кривичном праву

  DOI10.7251/GOD2042097V
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2020
  АуториДрагана Васиљевић
  Број42
  Страна од97
  Страна до111
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?page_id=1130

  Мјере безбједности оријентисане ка извршиоцима кривичних дјела са елементима насиља у Републици Српској

  DOI10.7251/ZBK1901027V
  ЧасописЖурнал за безбједност и криминалистику
  Година2019
  АуториДрагана Васиљевић
  Волумен1
  Број1
  Страна од25
  Страна до39
  Веб адресаhttps://fbn.unibl.org/casopis/

  Нехатно саизвршилаштво у савременом кривичном праву

  DOIdoi: 10.7251/GOD1739069V
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2017
  АуториДрагана Васиљевић
  Број39
  Страна од69
  Страна до81
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs

  Pravna priroda "Organizacijske vlasti nad djelom" - (Organisationsherrshaft)

  DOI10.5937/zrpfns51-15493
  ЧасописЗборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду
  Година2017
  АуториДрагана Васиљевић
  Број3
  Страна од881
  Страна до894
  Веб адресаhttp://zbornik.pf.uns.ac.rs/

  Саизвршилаштво и теорија власти над дјелом - (Mit)tatherschaftslehre

  DOI10.7251/SPM162249009V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2016
  АуториДрагана Васиљевић
  Број49
  Страна од227
  Страна до244

  Кривичноправна одговорност из кредитних послова

  DOIDOI: 10.7251/BPGBL1215069V
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2015
  АуториДрагана Васиљевић и Зоран Васиљевић
  Број1-2
  Страна од69
  Страна до78
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/wp-content/uploads/2013/11/Casopis-1-2-15.pdf

  Питање некажњавања за припремање кривичног дјела

  DOI10.7251/BPGBL1214139M
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2014
  АуториДрагана Васиљевић
  Број1-2
  Страна од139
  Страна до149
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/

  Каузалитет у англосаксонском кривичном праву

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2013
  АуториДрагана Васиљевић
  Број1-2
  Страна од167
  Страна до179
  Веб адресаhttp://education.muprs.org

  Pripremanje krivičnog djela u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

  DOI10.5570/dfnd.1334.02.se
  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2013
  АуториДрагана Васиљевић
  Број34
  Страна од25
  Страна до32
  Веб адресаhttps://www.defendologija-banjaluka.com

  legal reaction to previous Stages of Execution of Criminal Actions in Criminal Legislations in the Countries of Former Yugoslavia

  DOI10.7251/BPGBL3413237M
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2013
  АуториДрагана Васиљевић
  Број3-4
  Страна од237
  Страна до251
  Веб адресаhttp://education.muprs.org

  Приказ књиге Research Methods for Criminology and Criminal Justice

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2009
  АуториДрагана Васиљевић
  Број2
  Страна од199
  Страна до204
  Веб адресаhttp://education.muprs.org

Радови са скупова

  Incrimination "Preparation of a Criminal Offense" in the Criminal Legislation of Bosnia and Herzegovina (de lege lata and de lege ferenda)

  Научни скупInternational Scientific Conference: Security system reforms as precondicion for Euro-Atlantic Intergrations
  ПубликацијаCollection of Papers from International Scientific Conference: Security system reforms as precondicion for Euro-Atlantic Intergrations
  Година2018
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од119
  Страна до130

  Банкарска тајна- границе заштите

  Научни скупXIV Мајско саветовање: Савремени правни промет и услуге
  ПубликацијаСавремени правни промет и услуге
  Година2018
  АуториЗоран Васиљевић и Драгана Васиљевић
  Страна од999
  Страна до1016

  Почетак извршења кривичног дјела - нови Кривични законик Републике Српске и могућност примјене савремених теоријских схватања

  Научни скупXIV међународно савјетовање правника "Октобарски правнички дани"
  DOI10,7251/PR5217423V
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2017
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од423
  Страна до439

  Criminal Dimension of Organized Crime in Criminal Code of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупInternational Scientific Conference, Researching Security - Approaches, Concepts and policies (Book of Abstracts)
  ПубликацијаResearching Security - Approaches, Concepts and policies (Book of Abstracts)
  Година2015
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од7
  Страна до7

  Еколошка кривична дјела и одговорност правних лица у кривичном законодавству Републике Српске

  Научни скупСузбијање криминалитета и европске интеграције, са освртом на еколошки криминалитет
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научностручне конференције
  Година2014
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од305
  Страна до317

  Кривична (не)одговорност дјеце за извршење кривичног дјела

  Научни скупМеђународна научностручна конференција: Вршњачко насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства)
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научностручне конференције: Вршњачко насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства)
  Година2013
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од477
  Страна до489

  Мјесто и улога прикривеног истражитеља у спречавању и сузбијању кривичних дјела из области високотехнолошког криминалитета

  Научни скупМеђународна научностручна конференција: Сузбијање криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научностручне конференције: Сузбијање криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал
  Година2012
  АуториДрагана Васиљевић и Свјетлана Драговић
  Страна од249
  Страна до257

  Припремне радње код кривичног дјела тероризма

  Научни скупСупротстављање тероризму- међународни стандарди и правна регулатива
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научностручне конференције (Hanns Seidel Stiftung): Супротстављање тероризму- међународни стандарди и правна регулатива
  Година2011
  АуториДрагана Васиљевић
  Страна од701
  Страна до712
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Terorizam.pdf

  Карактеристике примања мита и давања мита као облика корупцијских кривичних дјела

  Научни скупНаучностручни скуп са међународним учешћем: Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције
  ПубликацијаЗборник радова са научностручног скупа са међународним учешћем: Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције
  Година2010
  АуториДрагана Васиљевић и Свјетлана Драговић
  Страна од353
  Страна до369

Књиге

  Саизвршилаштво у кривичном праву

  ИздавачФакултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-976-4-6
  Година2023
  АуториДрагана Васиљевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна191