Навигација

Ванредни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Богданић Факултет политичких наука Комуникологија PDF
2. Александар Јаковљевић Медицински факултет Хирургија (ортопедија) PDF
3. Божо Кривокућа Медицински факултет Хирургија (општа хирургија) PDF
4. Душко Вулић Медицински факултет Интерна медицина PDF
5. Горан Бошњак Факултет физичког васпитања и спорта Атлетика, Атлетика I, Атлетика II и Кинезиологија у спорту PDF
6. Горан Трбић Природно-математички факултет Основи метеорологије, Климатологија и Примјењена климатологија PDF
7. Горица Милетић Омчикус Академија умјетности Графика 1-10 и Графика изборни 1-6 PDF
8. Јелена Каришик Академија умјетности Цртање 1, 2, Цртање и сликање 1, 2, Сликање 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сликање - изборни 1, 2, 3, 4, 5, 6, Цртање 5, 6 PDF
9. Јован Ћулум Медицински факултет Хирургија (општа хирургија) PDF
10. Љиљана Топалић Тривуновић Природно-математички факултет Биологија, Општа микробиологија, Микробиологија хране и Паразитологија PDF
11. Љубиша Прерадовић Електротехнички факултет Рачунарске науке PDF
12. Маја Додиг Академија умјетности Ликовна форма и Ликовно обликовање PDF
13. Михајло Стојчић Машински факултет Системи аутоматског управљања PDF
14. Миланка Дринић Пољопривредни факултет Основи исхране животиња, Исхрана преживара, Исхрана домаћих животиња и Квалитет и безбједност хране за животиње PDF
15. Мирослав Дринић Филозофски факултет Филозофија науке I и Филозофија науке II PDF
16. Нела Рашета Медицински факултет Патолошка физиологија PDF
17. Ненад Лучић Медицински факултет Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина PDF
18 Перо Дугић Технолошки факултет Органска хемијска технологија, Технологија мазива и уља, Технологија нафте, Савремени процеси прераде нафте и Међународни стандарди у хемијској индустрији PDF
19. Сања Шпирић Медицински факултет Отриноларингологија PDF
20. Славица Васиљевић Илић Филолошки факултет Српска средњевјековна књижевност PDF
21. Слободан Горановић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезилогија у спорту PDF
22. Стоја Јотановић Пољопривредни факултет Репродукција животиња PDF
23. Стоја Јотановић Пољопривредни факултет Свињарство и Живинарство PDF
24. Тимеа Хотић Академија умјетности Камерна музика 1-10 PDF
25. Владимир Турјачанин Филозофски факултет Увод у социјалну психологију и Социјална интеракција PDF