Навигација
Viber

Конкурс за додјелу ступендија редовним студентима виших школа и високошколских установа у РС

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

за додјелу стипендија редовним студентима виших школа и високошколских установа Републике Српске које се финансирају из буџета Републике Српске за 2007. годину

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће под условима утврђеним овим конкурсом додијелити 700 стипендија, од чега ће 20 стипендија бити додијељено студентима са инвалидитетом.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на конкурсу имају редовни студенти (друге, треће, четврте, пете године студија и они који су први пут апсолвенти) виших школа и високошколских установа, који имају пребивалиште на територији Републике Српске, а који испуњавају сљедеће услове:

 1. да су држављани Републике Српске/БиХ
 2. да имају просјек оцјена 8,5 и изнад 8,5 (укуључујући и 8,5)
 3. да савладавају студије без понављања године.
  Студенти друге године студија морају имати положене све испите са прве године студија и просјек оцјена 8,5.

Студенти држављани Србије имају право учешћа на конкурсу уколико испуњавају наведене услове (осим тачке 1), а студирају на вишим школама и високошколским установама Републике Српске које се финансирају из буџета Републике Српске.

Студентима из Србије ће се исплаћивати стипендије уколико за то буде материјалних услова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Студенти који се први пут јављају на конкурс, без обзира на годину студија, достављају:

 1. пријаву – име, име једног родитеља, презиме, адреса, телефон, ЈМБ,
 2. увјерење о држављанству,
 3. овјерену копију личне карте,
 4. потврду да је редован студент,
 5. увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном студирања,
 6. потврду да није обнављао ниједну годину у току студија,
 7. препоруке два професора факултета,
 8. студенти друге године да доставе потврду да су положили све испите са прве године студија,
 9. потврду о примањима родитеља, односно незапослености родитеља, односно о примању социјалне помоћи,
 10. број текућег рачуна и број рачуна банке код које је рачун отворен.

Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, достављају:

 1. пријаву – име, име једног родитеља, презиме, адреса, телефон, ЈМБ,
 2. увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном студирања,
 3. потврду о редовном упису године,
 4. потврду да није обнављана ниједна година у току студија,
 5. број текућег рачуна и број рачуна банке код које је рачун отворен.

Студенти морају имати отворен рачун на своје име у банкама Републике Српске.

Стипендије ће се исплаћивати у складу са одобреним буџетом, а студенти са просјеком 10, студенти који студирају два факултета или два различита смјера на истом факултету уз доставу увјерења о положеним испитима са оба факултета или смјера, примаће двоструки износ у зависности од висине исплата. Двоструки износ ће се исплаћивати уколико за то постоје материјални услови.

Студенти, држављани Републике Српске, који студирају у Србији и Црној Гори, могу конкурисати под условом да студирају на факултету који не постоји у Републици Српској, а који се финансирају из буџета Влада Србије и Црне Горе.

Приједлогом плана буџета за 2007. годину предвиђене су стипендије у износу од 1.000 КМ на годишњем нивоу по студенту, а коначан износ утврдиће се након усвајања Буџета Републике Српске за 2007. годину.

Захтјев са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Министарство просвјете и куктуре Републике Српске, Вука Караџића 4, Бањалука, Одјељењу за више и високо образовање, са назнаком ''за стипендије'', а у року од 30 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.