Навигација

Архива новости

Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Бањој Луци

На основу одредби члана 54., члана 56. и члана 57. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 41. и 42. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 2. Правила поступка за избор ректора и проректора Универзитет...

Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима

На основу члана 51. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 67/20), члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 4. став (2) и члана 16. Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, а након раз...

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друг...

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друго...

Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци који су представници академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 27. став 2. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци расписује Јавни конкурс за избор чланова Управног ...

Конкурс за упис на трећи циклус студија на студијском програму Музичка умјетност, смјер Камерна музика

На основу одлуке Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2463-26/20, од 29.10.2020. године, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци расписује К О Н К У Р С за упис студената у прву годину III циклуса студија  у академској 202...