Навигација

Архива новости

Конкурс за упис студената у академској 2024/2025. години

На основу чланова 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1–012–2–1089/24 од 29. 3. 2024. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и д...

Јавни конкурс за избор финансијског директора Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 41. и члана 47. став (2) и став (6) Статута Универзитета у Бањој Луци, а у вези са Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци број: 03/04-3.1123-5/24 од 31.05.2024. године, Универзитет у Бањој Луци расписује Јавни конкурс за и...

Студентски избори на Медицинском и Правном факултету

Централна изборна комисија Универзитета у Бањој Луци расписује студентске изборе на Медицинском и Правном факултету. У прилогу се налазе конкурс и обрасци. КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА

Јавни конкурс за избор члана Управног одбора Универзитета у Бањој Луци представника академског особља Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 50. став (2) и став (4) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 26., члана 28. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 3. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Акад...

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2023/2024. години на Универзитету у Бањој Луци

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске број 67/20), Одлуке Владе Републике Српске о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2023/24. ...

Конкурс за новчане награде наставницима и сарадницима

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 26. сједници одржаној 29. августа 2023. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у нау...

Конкурс за упис у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1146/23 од 30.03.2023. године и број: 04/1-012-2-1741/23 од 18.05.2023. године о броју студената кој...

Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци који су представници академског особља Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 50. став (2) и став (4) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 26., члана 28. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 3. Правилника о поступку избора органа Универзитета у Бањој Луци и о...