Навигација
Viber

Информација о конкурсу међународне истраживачке катедре Blaise Pascal

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
Француска Влада и регион Ile-de France покренули су нове међународне истраживачке катедре са циљем прихвата висококвалификованих и реномираних страних истраживача и
научника на високообразовне научноистраживачке институције у Паризу.
Пријаве морају бити достављене најкасније до 25.04.2007. године.

Све информације о наведеном конкурсу су доступне на интернет страници www.chaires-blaise-pascal.org.