Навигација
Viber

Одлука о начину избора и броју чланова Студентског парламента

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу члана 103. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 127. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 21. сједници одржаној 16.04.2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У о начину избора и броју чланова Студентског парламента