Навигација
Viber

Правилнико унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу члана 58. став 8. тачка ж) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 26. став 1. алинеја 6. Статута Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета на сједници одржаној 18.02.2009. године, усвојио приједлог ректора Универзитета и д о н и о

Правилнико унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (.doc)