Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
За ужу умјетничку област:
1. Графика, на наставним предметима: Графика 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Графика-изборни 1,2,3,4,5,6 - 1 извршилац

За уже научне области:
2. Историја и теорија ликовних умјетности, на наставним предметима: Историја умјетности старог вијека 1 и 2; Историја умјетности средњег вијека 1 и 2; Историја умјетности новог вијека 1 и 2; Историја модерне умјетности 1 и 2; Савремена национална умјетност; Историја умјетности 1,2,3,4; Теорија простора 1,2; Ликовне поетике 20 и 21. вијека 1 и 2; Савремене тенденције умјетности 20 и 21 вијека 1 и 2; Историја националне умјетности; Методологија израде научног/умјетничког рада - 1 извршилац
3.  Теорија и методологија социјалног рада, на наставном предмету Социјални рад са појединцем - 1 извршилац

II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

За уже научне области
:
1. Рачунарске науке - 1 извршилац
2. Електроенергетика, на наставним предметима: Основи електроенергетике; Заштита у ЕЕС; Техника високог напона; Управљање ЕЕЦ; Експлоатација; Квалитет електричне енергије - 1 извршилац 
3. Алгебра и геометрија, на наставним предметима: Дискретна математика; Аналитичка геометрија; Комбинаторна геометрија; Комбинаторика - 1 извршилац
4. Екологија, заштита биодиверзитета, на наставним предметима: Екологија животиња са зоогеографијом; Терестрична екологија I; Терестрична екологија II  - 1 извршилац
5. Заштита здравља биљака и агроекологија, на наставним предметима: Биолошке мјере заштите; Агроекологија и Хортикултура, на наставном предмету Принципи интегралне производње - 1 извршилац
6. Међународни односи и безбједност - 1 извршилац
7. Национална историја - 1 извршилац
8. Системска педагогија и Општа педагогија - 1 извршилац

Конкурс за избор наставника и сарадника 12.10.2011