Навигација
Viber

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације мр Свјетлане Лолић

ДокторатиПриродно-математички факултет

1. Др Живојин Ерић, редовни професор (ужа научна област Микробиологија, Биологија ћелије), Природно-математички факултет  Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др  Милан Матавуљ,  редовни   професор    (ужа   научна  област:   Микробиологија, Биологија алги и гљива), Природно-математички факултет  Универзитета у Новом Саду, ментор, члан
3. Др  Љиљана  Топалић-Тривуновић,  ванредни професор   (ужа  научна  област: Микробиологија, Биологија ћелије) Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број 19/3.626/2013 од  13.03.2013. године именовани смо у Комисију за преглед, оцјену и одбрану завршене докторске дисертације мр Свјетлане Лолић под називом Микробиолошка анализа стања и квалитета воде рибњака Бардача. На основу прегледа дисертације и увида у досадашњи рад кандидаткиње, Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултета подносимо сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације мр Свјетлане Лолић