Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Географија животне средине

Избори у звањаПриродно-математички факултет

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 18.04.2013. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање, у саставу:
1. Др Чедомир Црногорац, редовни професор (ужа научна област Физичка географија), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Мирољуб Милинчић, ванредни професор (ужа научна област Заштита животне средине), Географски факултет Универзитета у Београду, члан;
3. Др Горан Трбић, ванредни професор (ужа научна област Физичка географија), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Након прегледа примљеног конкурсног материјала констатовали смо да су се на Конкурс, који је објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 10. априла 2013. године, за избор наставника за ужу научну област Географија животне средине, пријавила два кандидата. Након увида у комплетну и релевантну документацију садржану у достављеним пријавама од стране кандидата, Комисија наставно – научном вијећу Природно – математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци, заједно са свим приложеним документима кандидата, у писаној и електронској форми доставља

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Географија животне средине Душица Пешевић