Навигација
Viber

Информација са 19. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 19. сједници одржаној 20.10.2014. године, разматрао је и прихватио Извјештај о досадашњој реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци. Такође, Управни одбор je усвојио Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци.

Након што је упознат са Приједлогом Комисије за провођење поступка избора приватног партнера за закључење фазе дијалога у пројекту јавно-приватног партнерства "Пословно-едукативни центар за пружање услуга дигиталне штампе", Управни одбор је обавезао Комисију да у наредних 30 дана организује усмени дијалог са приватним партнером и да покуша изнаћи заједничка рјешења, те да након тога, у што краћем року, достави детаљан писани извјештај са препорукама Управном одбору.

Такође, Управни одбор је прихватио Информацију о досадашњем току реализације пројекта увођења интегрисаног Информационог система Универзитета у Бањој Луци коју је предочио координатор Пројекта, проректор за наставу и студентска питања проф. др Симо Јокановић, те је задужио ректора, проректора за наставу и студентска питања, генералног секретара и финансијског директора Универзитета у Бањој Луци да за наредну сједницу УО припреме преглед активности које је неопходно предузети у наредном периоду у циљу реализације поменутог пројекта, а који би укључивао финансијску и кадровску компоненту, носиоце активности, рокове за њихову реализацију као и приједлоге рјешења.

У наставку своје 19. сједнице, Управни одбор је усвојио Закључак о исправци техничке грешке у статутима Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Природно-математичког факултета, те је донио Одлуку о стављању ван снаге Одлуке Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, број: 03/04-3.3863-10/12 од 27.12.2012. године.

Управни Одбор је такође, разматрао и усвојио одлуке о покретању поступка јавне набавке и донио рјешења о именовању комисије за јавне набавке радова:
- на реконструкцији дијела вањске браварије на дограђеном дијелу зграде Електротехничког факултета;
- на замјени столарије на згради Пољопривредног факултета.

Исто тако, УО је подржао Приједлог Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци за формирање књижаре у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

На својој 19. сједници Управни одбор је утврдио Приједлог висине школарине на III циклусу студија на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, за академску 2014/2015. години у износу од 3000 КМ, те ће он бити упућен Министарству просвјете на даље поступање.

Такође, УО је, на приједлог Филолошког факултета, донио Одлуку о висини школарине за студиј дошколовавања наставника српског језика и књижевности , као и Одлуку о висини школарине за студиј дошколовавања социјалних радника са вишим образовањем, на приједлог Факултета политичких наука.

У наставку сједнице једногласно је донесена Одлука о висини новчаних накнада дипломираним студентима, добитницима Златне плакете Универзитета у Бањој Луци у академској 2013/2014. години, у износу од 500 КМ.

Након што је УО упознат са приговорима Правног и Пољопривредног факултета на Одлуку о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, Управни одбор је задужио ректора Универзитета да на бази Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа и приједлога са два поменута факултета, у наредних мјесец дан, достави Управном одбору одговарајући приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији.

Управни одбор је у наставку сједнице упознат и са Захтјевом Фабрике дувана а.д. Бања Лука за добијање локација за киоске, након чега је обавезао Службу за материјалне послове да изврши анализу локације у кампусу на којој би био постављен објекат оваквог типа, да се урађена анализа упути ректору, односно Управном одбору и да се на основу тога, евентуално распише јавни позив за исказивање интереса и одабир најбољег понуђача.

Приговор Драгољуба Боројевића на Рјешење ректора Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04.2-3028/14 од 15.09.2014. године, Управни одбор је, након разматрања, одбио.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3662/uni-1.jpg