Навигација
Viber

Информација са друге сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој другој сједници одржаној 18. 07. 2016. године изабрао је три нова проректора. У наредном четворогодишњем мандату, дужност проректора за наставу и студентска питања обављаће др Страин Посављак, ванредни професор Машиског факултета; дужност проректора за научноистраживачки рад и развој Универзитета вршиће др Радослав Гајанин, редовни професор Медицинског факултета; док ће дужност проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу обављати др Биљана Антуновић, ванредни професор Архитектонско –грађевинско- геодетског факултета. Новоизабрани проректори преузеће дужност 1. oктобра 2016. године.

Претходно су, на властити захтјев, дужности разријешени досадашњи проректори.

У наставку сједнице Сенат је усвојио Академски календар за школску 2016/2017. годину.

Такође, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника и сарадника по расписаном конкурсу Високе школе унутрашњих послова и то за сљедеће научне области: Безбједносне науке, Организација и полицијски послови, те Специјално физичко образовање.

У наставку сједнице донесена је Одлука о форми и садржини пријаве теме за израду докторске дисертације, извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, и извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације.

Прихваћени су и приједлози ННВ Факултета политичких наука о измјени и допуни Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Политикологија, те о измјени и допуни Наставног плана и програма на II циклусу студија студијског програма Социологије.

Сенат је донио одлуку о именовању: руководиоца I циклуса студија студијског програма Биотехнолошко прехрамбеног који се изводи на Технолошком факултету; руководиоца II циклуса студија студијског програма Међународно право који се изводи на Правном факултету; те руководиоца II циклуса студија студијског програма Међународно право који се изводи на Правном факултету, као и одлуку разрјешењу и именовању руководиоца I циклуса студија студијског програма Музичке умјетности који се изводи на Академији умјетности;

Највише академско тијело Универзитета је на истој сједници донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско- геодетском, Електротехничком, Машинском, Медицинском, Природно-математичком, Филолошко, Филозофском и Факултету политичких наука.

Такође, Сенат је донио више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Економском, Медицинском, Правном, Природно-математичком, Филозофском и Факултету политичких наука, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Економском, Медицинском, Технолошком, Филозофском и Филолошком факултету.

Прихваћен је приједлог ННВ Електротехничког факултета о именовању комисије за оцјену подобности кандидата, теме и менторa за израду докторских дисертација кандидата : мр Огњена Јолџића и Младена Велетића.

Сенат је, такође, донио више одлуке о објављивању рукописа као универзитетске наставне литературе, и то:

- рукописа уџбеника „Алати и прибори у обради резањем“, аутора проф. др Гордане Глобочки – Лакић и мр Бранислава Средановића,

- рукописа уџбеника „ФУДБАЛ – Техника и тактика“, аутора др Слободана Горановића, др Топлице Стојановића и мр Жељка Секулића, те 

- рукописа „Електричне машине 1“, аутора доц. др Петра Матића Исто тако, прихваћена је одлука ННВ Економског факултета за организовање Љетне школе на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци у академској 2015/2016. години и истовремено је утврђена висина школарине за полазнике наведене школе.

Сенат је, након разматрања, прихватио и приједлоге више споразума и уговора о сарадњи, и то:

- Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Института за славистику Руске Академије наука из Москве (Руска Федерација);

- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus+ (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Пољопривредни, медицински и Машински факултет) и Универзитета у Марибору (Словенија);

- Споразума о сарадњи на докторским студијама између Универзитета у Бањој Луци (Електротехнички факултет) и Норвешког универзитета науке и технологије из Трондхајма (Норвешка); те

- Споразума о академској сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Македонија из Солуна (Грчка);

На 2. сједници, Сенат је разматрао и одбацио као неосноване захтјеве др Љиљане Крнете за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 23.06.2016. године, као и захтјев Наде Видовић за преиспитивање одлуке Сената Универзитета од 18.05.2016.године и захтјев Душице Блеженовић за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 07.04.2016. године.

Прихваћен је Приједлог одлуке Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности у вези Рјешења Министарства просвјете и културе Републике Српске, број: 07.050/612-191-5- 1/15; као и Закључак Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о упућивању Иницијативе за стављање ван снаге Закључка Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета од 19.06.2014. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5547/logo-unibl-2.jpg