Навигација
ViberX logo

Научни скуп на тему: Економске политике малих земаља у условима европских интеграција

Наука и развојУниверзитет у Бањој ЛуциОпште

Поводом 42. годишњице рада, Економски факултет Универзитета у Бањалуци организује 7. и 8. фебруара  2017. године научни скуп на тему: Економске политике малих земаља у условима европских интеграција.

Ступањем на пут европских интеграција суверене земље добровољно ограничавају и преносе дио суверенитета на институције Европске уније. Економска криза у Европској унији показала је да Унија, као цјелина, нема брзе и ефикасне одговоре на кризу, поготово на специфичне облике кризе у појединим чланицама Уније. С друге стране, чланице Уније, захваћене интензивнијим обликом кризе, немоћне су да аутономно успоставе антикризну економску политику. У таквим околностима, креаторима економских политика малих земаља које су на путу интегрисања у Европску унију, намеће се низ врло значајних питања као што су:

 • Да ли мале земље које су кренуле путем интегрисања у Европску унију могу самостално формулисати адекватне економске политике које ће обезбиједити управљање властитим развојем?
 • Колики је домен самосталних економских политика и да ли постоје адекватни механизми успостављања њихове компатибилности са општим политикама Уније?
 • Које су економске политике потребне малим земљама да би оствариле максималне ефекте од општег просперитета у Европској унији?
 • Које су економске политике потребне малим земљама да се заштите од погубних посљедица кризе или рецесије у Унији или у економски најснажнијим земљама Уније?
 • Колико принцип економске слободе и отворености тржишта Уније доприноси ослобађању ресурса у малим земљама и повећању ефикасности њихове употребе?
 • Имају ли мале земље предности и које су економске предности малих земаља на великом тржишту Европске уније?
 • Које су секторске политике најпогодније за економско јачање малих земаља у оквиру Европске уније?
 • Да ли интегрисање малих земаља у Европску унију ограничава економску сарадњу малих земаља са земљама изван Европске уније?

Од учесника овог скупа очекује се да у својим радовима дају одговоре на нека од наведених, али и на друга питања, како бисмо имали потпунију слику о неопходним карактеристикама економског система, макроекономским и микроекономским политикама које треба да воде мале земље како би биле ефикасније у оквиру Европске уније.

Моле се аутори да изврше пријаву тема (наслов) радова најдаље до 20. децембра 2016. године на имејл naucniskup@efbl.org  О прихватању теме аутори ће бити обавијештени у року од три дана од приспјећа пријаве. Уз обавјештење о прихватању теме рада, аутори ће добити и детаљнија упутства о стандардима за припрему рада и другим детаљима везаним за учешће на научном скупу. Завршене радове из области теме научног скупа, који нису до сада објављивани или нису у процедури за објављивање у неком од часописа или зборника, потребно је доставити у електронској форми најдаље до 25. јануара 2017. године на имејл naucniskup@efbl.org  Радови могу бити писани на језицима народа с простора бивше Југославије или на енглеском језику.

Сви радови подлијежу двострукој анонимној рецензији. Радови који добију позитивне рецензије биће објављени у електронској форми Зборника радова са научног скупа на сајту Економског факултета Универзитета у Бањалуци прије одржавања скупа. Радови који од стране рецензената буду класификовани као оригинални научни радови или претходна саопштења биће објављени на енглеском језику у тематском броју научног часописа Acta Economica у првој половини 2017. године. Радови објављени у часопису Acta Economica индексирају се у базама EBSCO, DOI и COBBIS.

За учешће на научном скупу и објављивање радова аутори радова не плаћају котизацију.

Биће нам задовољство да сарађујемо са Вама током припреме радова, а посебно да се сретнемо на научном скупу поводом годишњице оснивања Економског факултета у Бањалуци.

 

 
Предсједник Организационог одбора
     Проф. др Горан Поповић       
Предсједник Научног одбора
 Проф. др Рајко Томаш
   

Научни одбор:

 • Проф. др Рајко Томаш, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник
 • Проф. др Јово Атељевић, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Мате Бабић, Економски факултет Свеучилишта у Загребу, члан
 • Проф. др Весна Бојичић - Џелиловић, The London School of Economics and Political Science, члан
 • Проф. др Гордана Ченић Јотановић, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Вјекослав Домљан, Sarajevo School of Science and Technology, члан
 • Проф. др Бранко Дјерић, Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, члан
 • Проф. др Мила Гаџић, Економски факултет Свеучилишта у Мостару, члан
 • Проф. др Мехмедалија Хаџовић, Економски факултет Универзитета "Џемал Биједић" Мостар, члан
 • Проф. др Мирослав Јовановић, University of Geneva, Global Studies Institute, члан
 • Проф. др Новак Кондић, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Миленко Крајишник, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Сеад Кресо, Економски факултет Универзитета у Сарајеву, члан
 • Проф. др Перица Мацура, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Љубомир Маџар, Академија економских наука Београд, члан
 • Проф. др Јоже Менцингер, Европска академија наука Брисел, члан
 • Проф. др Горан Поповић, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Миливоје Радовић, Економски факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, члан
 • Проф. др Гојко Рикаловић, Економски факултет Универзитета у Београду, члан
 • Проф. др Станко Станић, Економски факултет Универзитета у Бањалуци, члан
 • Проф. др Веселин Вукотић, Универзитет Доња Горица, Подгорица, члан

Слике

 • /uploads/attachment/vest/6141/ekonomski-fakultet01.jpg
 • /uploads/attachment/vest/6141/naucni-skup-42godine.png