Навигација
Viber

Информација са 6. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

На 6. сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 25. децембра 2017. године једногласно је дата сагласности за закључивање Уговора између сједишта Конфуцијевог института у Кини и Универзитета у Бањој Луци о оснивању Конфуцијевог института на Универзитету у Бањој Луци.

Прије давања сагласности в.д. ректора Универзитета проф. др Радослав Гајанин детаљно је информисао чланове Управног одбора о обављеној посјети делегације Универзитета, Универзитету технологије и образовања Тјенђин у Кини у вези са активностима око отварања Конфуцијевог института на Универзитету у Бањој Луци, те присуству на XII конференцији Конфуцијевих иниститута.

Такође је информисао присутне да ће отварање Конфуцијевог института на Универзитету у Бањој Луци бити одржано 21. јануара 2018. године.

Разматрана је и донeсена Одлука о покретању поступка јавне набавке и Рјешења о именовању Комисије за јавну набавку тонера и кетрдиџа за потребе Универзитета у Бањој Луци и канцеларијског материјала за потребе Универзитета, као и рачунарске опреме за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци. Разматрала се су се и друге одлуке везне за јавне набавке.

Разматраа је и донесена Одлука о покретању поступка заједничке јавне набавке компјутерске опреме у оквиру Еразмус пројекта за три универзитета у Босни и Херцеговини:  Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву и Универзитет у Бањој Луци.

На 6. сједници разматрана је и подржана Иницијатива Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета за рјешавање просторних капацитета Природно-математичког факултета. С друге стране дата је сагласности Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци на Цјеновник услуга вршења испитивања сјемена пољопривредних биљака, сагласности је дата истом факултету на Цејновник метода за анализе штетних организама лабораторија за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци.

На истој сједници, Управни одбор је усвојио и Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци.

Треба нагласати и то да је проф. др Радослав Гајанин, в. д. ректора информисао је чланове Управног одбора о дешавањима на Универзитету у протеклом периоду која су узрокована временским непогодама и оштећењима на павиљонима СЦ ’’Никола Тесла’’ и факултета и Ректората. 

Такође је дао информацију да је на Проширеном колегијуму Универзитета заузет став да се настава обустави, али да је настава почела 25.децембра . Истакао је да ће трошкове санирања оштећења узрокованих поплавама сносити осигуравајућа кућа. Он је истакао да је Павиљон 3 не само саниран већ је извршена и реконструкција цијелог Павиљона, те да ће Павиљон 1 и 2, уз помоћ Владе Републике Српске, бити санирани и реконструисани по хитном поступку најкасније до 30. марта 2018. године, а да ће студенти та два павиљона бити привремено смјештени на неколико локација.

В.д. ректора Универзитета изразио је захвалност члановима Управног одбора у подршци у раду у протеклом периоду и дешавањима која су задесила Универзитет. Oн je свим члановима УО пожелио је успјешан даљи рад.