Навигација
Viber

Информација са 64. електронске сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 64. електронској сједници одржаној 25. фебруара 2021. године покренуо је процедуру за израду и доношење Статута Универзитета.

Током ове електронске сједнице одржане путем апликације Google meet, донесена је Одлука о разрјешењу чланова Сената из реда студената.

Такође, верификовани су мандати новим представницима студената у Сенату. На истој сједници разријешени су досадашњи и именовани нови чланови Сената испред Електротехничког факултета и Машинског факултета.

Сенат је размотрио и Извјештај о реализацији Програма рада чланица Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину, као и Приједлог Програма рада чланица Универзитета за 2021. годину. Такође, покренуте си активности које се односе на утврђивање матичности факултета/Академије УНИБЛ за научне и умјетничке области, поља и уже научне области.

У раду ове сједнице покренута је и Иницијатива за формирање вијећа научних области Универзитета у Бањој Луци. 

Сенат је подржао и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа (ННВ) Филолошког факултета о усвајану Елабората о оправданости основања Центра за руске студије као подорганизационе јединице наведеног факултета. На приједлог ННВ Природно-математичког факултета подржан је Приједлог одлуке о измјени наставном плана и програма другог циклуса студија студијског програма Географија, смјер Географски информациони системи на Природно-математичком факултету.

Донесена је и Одлука о расписивања конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања. Такође, донесене су и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Електротехничком факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Рударском факултету, Филолошком факултету и Факултету физичког васпитања и спорта.
У току 64. електронске сједнице Сената донесене су и одлуке о именовању комисија за оцјену подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације на: Економском факултету, Пољопривредном факултету и Факултету политичких наука. 

Сенат је донио и Одлуку о усвајању Извјештаја Комисије о оцјени подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за изрaду докторске дисертације кандидата на Економском факултету. Такође, донесене су и одлуке о именовању комисија за оцјену урађених докторских дисертација кандидата на Медицинском факултету.

Током 64. електронске сједнице, донесене су и одлуке о именовањима комисија за јавне одбране и давање сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама кандидата на: Економском факултету, Пољопривредном факултету и Природно-математичком факултету.

Сенату је презентован и Извјештај о реализованој евалуацији наставног процеса на Филозофском факултету УНИБЛ.

Током ове сједнице, једногласно је донио и Одлуку условима за продужење рока за израду докторске дисертације која је пријављена у складу за Законом о универзитету (,,Службени гласник Републике Српске’’ број: 12/93, 14/94, 99/04, и 92/05).

Слике

  • /uploads/attachment/vest/10891/unibl_logo_novi.png