Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душка Поповића

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Феномен наде у филозофији Ернеста Блоха" кандидата мр Душка Поповића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јелене Круљ Драшковић

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под наслоовом "Могућност и домети усвајања мултикултурних вриједности и образовању и васпитању" кандидаткиње мр Јелене Круљ-Драшковић, написала је комисија именована на сједници Настав...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Етика

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Мирослав Дринић, ванредни професор, ужа научна област Увод у филозофију и ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Онтологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Миодраг Живановић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитет у Бањ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Славојке Бештић Бронза

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17. новембра 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2430-1/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Славојке Бештић Бронза под на...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална и организацијска психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Турјачанин, ванредни професор, ужа научна област Социјална и орга...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Рефика Трумића

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Мотивација у настави и интерперсонални однос ученика и наставника", мр Рефика Трумића, у...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Аземине Дурмић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Циљеви студената, универзитетска клима и амбијент оцјењивања у настави", мр Аземине Дурм...

На Филозофском факултету отворен  научни скуп „Критичко мишљење –фактор развоја науке и друштва“

У склопу обиљежавања јубилеја, двадесетогодишњице Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на Факултету је 24. новембра 2014. године  отворен дводневни научни скуп  са међународним учешћем под називом „Критичко мишљење- фактор развоја науке и д...

Извјештај о оцјени теме докторске дисертације кандидата мр Перице Иванека

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације: "Стручно усавршавање наставника и образовно-васпитна постигнућа учен...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Горана Стојановића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници оджаној 11.09.2014. године донијело је рјешење број 07/3.1666-6/14 и именовало комисију за...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Педагошка и школска психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Биљана Требјешанин, редовни професор Учитељског факултета у Београду за пр...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика предшколског васпитања

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Тамара Прибишев Белеслин, доцент за уже области Општа педагогија и Методик...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Радивој Радић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, ужа науч...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Национална историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Аранђел Смиљанић, доцент, ужа научна област Национална историја, Филозофс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Развојна психологија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Татјана Стефановић-Станојевић, редовни професор, ужа научна област Развој...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Национална историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Горан Латиновић, доцент, ужа научна област Национална историја, Филозофск...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нермане Мујчиновић

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.07.2014. број: 07/1.1257/14 именовало је Комисију за оцјену ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Синише Лакића

На основу члана 71. Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 02.07.2014. године донијело је Рјешење бр.07/3.1305-29/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације под...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драгиша Васић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, уже научне облас...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Национална историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Горан Латиновић, доцент, ужа научна област Национална историја, Филозофск...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сање Партало

Извјештај о оцјени иодобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању кандидаткиње мр Сање Партало написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофс...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", мр Мелихе Повлакић-Хаџи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Алме Авдић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе  под насловом "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста", мр ...