Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа физика

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета именовани смо у Комисију за разматрање конкурног материјала и писање извјештаја за избор у звање, у саставу:1. Др Бранко Предојевић, ванредни професор, ужа научна област: Атомска, молекула...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биљне науке, ботаника

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Нада Шуматић, редовни професор, ужа научна област: Биљне науке,...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбано и рурално планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна облас...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна облас...

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор доцента за ужу научну област Микробиологија, биологија ћелије

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Живојин Ерић, редовни професор, ужа научна област: Микробиологи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата мр Мариане Лукић-Тановић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (број: 19/3.1461/14, од 19.06.2014. именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Мариане Лукић-Тановић ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Тање Максимовић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 19.06.2014. године именовало је Комисију за прег...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душана Матерића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.254/14 именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Душана Матерића за израду докторске дисертације под називом "Биохемијско-биоинформатичка анализа про...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Васо Бојанић, редовни професор, ужа научна област: Неорганска и...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија животиња

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радослав Декић, доцент, ужа научна област Физио...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија др Миленко Живковић

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Мирко Грчић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Миленко Живковић, доцент, ужа научна област Рег...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Васо Бојанић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Васо Бојанић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Др Владимир Јовановић, ванредни ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Ђура Паунић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Др Ненад Бањац, редовни професор...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под називом: „Makrozoobentos одабраних кренона слива ри...

На основу члана 149. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Тање Мишлицки Томић   

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3647/13 од 25.12. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Популационо-еколошке одлике и мо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Академик Стеван Пилиповић, редов...