Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ладислава Василишина

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Ладислав Василишин јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Задовољење РДА вриједности за минералне материје воћа у исхрани“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душана Матерића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.254/14 именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Душана Матерића за израду докторске дисертације под називом "Биохемијско-биоинформатичка анализа про...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Едина Фазлића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Рударског факултета на 32. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2014. године донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјен...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Весне Мрдаљ

Дана 21. 06. 2014. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Весна Мрдаљ браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне ...

ИЗМЈЕЊЕН и ДОПУЊЕН Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Петар Пенда, ванред...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, доније...

Одбрана докторске дисертације кандидата мр Весне Мрдаљ под насловом: "Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ" се одгађа из техничких разлога. О новом термину одбране јавност ће бити благовремен...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 55. сједници одржаној 12.04.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја у саставу: 1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област: Специфични језици - с...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници ...

Дана 14. 06. 2014. године са почетком у 11.00 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Весна Мрдаљ браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграр...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци бр: 11/3-622-2/14 од 29. априла 2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме „Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. год...

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, је на сједници одржаној 27. 02.2014. године донијело рјешење бр. 07/3.300-15/14 и именовало Комисију за о...

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.696/14 од 20.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Карактеризација различитих типова б...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-науч...

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинскогфакултета на сједници одржаној дана 12.05.20...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, донијело је од...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на сједници одржаној дана 12.05.201...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.05. 2014. године...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сје...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 56. редовној сједниоци, одржаној ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014.године, донијело је одл...

Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Владана Бранковића у саставу: 1. Др Мирјана Том...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у састав...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Србислава Павлова Савановића под наслоовом "Испитивање односа сти...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, број 07/3.300-1/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације "Српско православно свештенство у Босни и ...