Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Сара Лакић

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Игора Пећанца

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Примјена методологије одзивних површина – RMS у моделовању и оптимизацији неких процесних параметара ферментације медовине“, кандидата Игора Пећанца , дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Ђорђа Маринковића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња биоетанола од фотокаталитички обрађене скробне сировине“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња биоетанола од фотокаталитички обрађене скробне сировине“, кандидата Ђорђ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Цвијана Антића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Технолошко-економски аспекти пројекта новог постројења за производњу воденог раствора карбамида у Рафинерији уља Модричa“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Технолошко-економски аспект...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Данке Бабић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња и квалитет сира за гриловање са додатком бијелог  лука (Allium Sativum) и одабраних зачина“, кандидата Данке Бабић, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 07.11.202...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Саре Лакић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Развој система управљања квалитетом рада лабораторија за испитивање текстила и коже у складу са захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2018“, кандидата Саре Лакић, дипл. инж. текстилног инжењерства, ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Ђорђа Војиновића

Кандидат мр Ђорђе Војиновић брани докторску дисертацију под називом „Развој сценарија одрживог развоја процесне индустрије у смислу одговора на климатске промјене на примјеру Босне и Херцеговине“, дана 29.09.2022. године (четвртак) са почетком у 12:00 ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Бранке Ружичић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Колориметријске карактеристике отисака добијених сито штампом употребом антимикробних боја“, кандидата Бранке Ружичић, дипл. инж. графичке  технологије, одржаће се у ПОНЕДЈЕЉАК, 26.09.2022. године у 13:...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије биљног поријекла Наташа Лакић-Каралић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Станиша Латиновић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Наташе Лакић-Каралић

Кандидат мр Наташа Лакић-Каралић брани докторску дисертацију под називом „Утицај технолошких поступака мљевења пшенице на својства и квалитет типских и намјенских брашна“, дана 13.06.2022. године (понедјељак) са почетком у 13:00 часова на Технолошком ф...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ане Велемир

Кандидат мр Ана Велемир брани докторску дисертацију под називом „Утицај додатка биљног екстракта на својства природног омотача и одрживост Домаће ферментисане кобасице“, дана 13.06.2022. године (понедјељак) са почетком у 10:00 часова на Технолошком фак...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологи

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај услова чувања у хладњачама са ULO режимом на физичко хемијске особине неких сорти јабука“, кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 23.05.2022. годин...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбене  технологије

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом  „Утицај припреме узорака на резултате добијене методом атомске апсорпционе спектрофотометрије ICP OES у месу рибе, конзервисаној риби и рибљој паштети“, кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбе...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла Даница Савановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Божана Оџаковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганске и хемијске технологије

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганске и хемијске технологије Дајана Драгић

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) кандидата Божидара Радића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Развој и валидација методе за одређивање примарних и секундарних амина методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом“, кандидата Божидара Радића, дипл. инж. прехрамбене  технологије, одр...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Вање Ћупине

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Управљање развојем у производњи воћних гелова од плода дрена, дефинисаног квалитета“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Управљање развојем у производњи воћних гелова од плода дрена, де...

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада II циклуса студија кандидата Дајане Драгић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај брзине филтрације и температуре воде на процес нитрификације у поступку припреме воде за пиће“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај  брзине филтрације и температуре воде...