Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса Ана Голић Јелић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Југослава Ђерија

Oдбрана докторске дисертације мр Југослава Ђерија под називом ,,Предиктивни значај васкуларног ендотелног фактора раста и матрикс маталопротеиназа у настанку дехисценције ниских колоректалних анастомоза код болесника лијечених неоадјувантном радиоте...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Ранке Кнежевић

Oдбрана докторске дисертације мр Ранке Кнежевић под називом ,,Упоредна процјена дејства денталних лакова на реминерализацију почетних кариозних лезија глеђи сталних зуба,,  одржаће се дана  7. 9. 2022. године у 12 часова у амфитеатру Медицинског факулт...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Лејле Мухамедагић

Oдбрана докторске дисертације мр Лејле Мухамедагић под називом ,,Значај микропропусне ласер трабекулопластике у лијечењу примарног глаукома отвореног угла,,  одржаће се дана  6. 9. 2022. године у 12 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Бањалуци....

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Милкице Грабеж

Oдбрана докторске дисертације мр Милкице Грабеж под називом ,,Утицај полифенола из екстракта коре нара на кардиометаболичке параметре код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2,,  одржаће се дана  29. 8. 2022. године у 12 часова у амфитеатру Медицинск...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ларисе Мешић Ђогић

Oдбрана докторске дисертације мр Ларисе Мешић Ђогић под називом ,,Антиагрегацијска и антикоагулацијска терапија у третману тромбофилије у трудноћи,,  одржаће се дана  22. 8. 2022. године у 11 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Бањалуци. Заи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Татјана Ножица Радуловић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Гинекологија и опстетриција

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Гинекологија и опстетриција Арнела Церић-Банићевић

Oдбрана докторске дисертације мр Татјане Рогановић под називом ,,Значај ELISA Immunoblot теста, хемокина CXCL13 и Real-time PCR  у дијагностици лајамске неуроборелиозе,, одржаће се дана  5. 7. 2022. године у 13 часова у амфитеатру Медицинског фак...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Драгане Рогановић

Oдбрана докторске дисертације мр Драгане Рогановић под називом ,,Поузданост скраћеног протокола магнетне резонанце у дијагностици лезија у дојци,, одржаће се дана  10. 6. 2022. године у 13 часова у сали старог деканата Медицинског факултета у Бањалуц...