Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса Драган Калинић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др мед. Жане Радић Савић

Oдбрана докторске дисертације др мед. Жане Радић Савић под називом ,,Испитивање повезаности полиорфизама гена за регулаторне и каталитичке антиоксидантне протеине са ризиком за настанак Балканске ендемске нефропатије,, одржаће се дана 29. 3. 2024. годи...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др Дејанa Ђокановићa

Oдбрана докторске дисертације др Дејанa Ђокановићa под називом ,,Прогностички значај морфолошких карактеристика и експресије п16ИНК4а, ФЛОТ2 и ЕГФР у сквамозном карциному орофаринкса и ларинкса ,,  одржаће се дана 28. 3. 2024. године у 13 часова у плав...

​​​Одбрана докторске дисертације мр Шеиле Циловић Лагарија

Oдбрана докторске дисертације мр Шеиле Циловић Лагарија под називом ,,Знање, ставови и понашање становништва Федерације Босне и Херцеговине у вези са здрављем као одговор на пандемију COVID-19 ,,  одржаће се дана 5. 3. 2024. године у 14 часова у свечан...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицинска лабораторијска дијагностика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицинска лабораторијска дијагностика Дарија Кнежевић