Навигација

Архива новости

Сазив за 40. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Четрдесета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 26.03.2015. године у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.Сазив за 40. сједницу Сената Универзитета у Ба...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада

  На основу Одлуке о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања бр: 07/3.95-26/14 од 23.01.2015. године, именована је сљедећа Комисија у саставу:1. Др Светозар Богојевић, редовни професор за у...

Посјета амбасадора Француске у БиХ Универзитету у Бањој Луци- 26. марта 2015.

Амбасадор Републике Француске у Босни и Херцеговини Њ.Е. гђа Клер Бодони боравиће у четвртак 26. марта 2015. године у посјети Универзитету у Бањој Луци. Током посјете, гђа Бодони ће на Факултету политичких наука УНБЛ одржати предавање на тему „2...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1313-VIII-13/14, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, именова...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Обрада Цвијетића

Извјештај о оцјени подобности пријављене докторске дисертације под насловом "Платонова филозофија као политика" кандидата мр Обрада Цвијетића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци одржано...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Ћузулана

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 04.03.2015. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације под насловом: "Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији" кандидата мр Драгана Ћузу...

У Бањој Луци одржан Сајам образовања и запошљавања

У организацији Канцеларије специјалног представника Европске уније у БиХ и Амбасаде Краљевине Норвешке у БиХ, у бањалучкој дворани Борик 20. марта 2015. године одржан је други по реду Сајам образовања и запошљавања, на којем је, уз подршку партнера из ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Међународно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Академик проф. др Витомир Поповић, редовни професор, ужа научна област: Међун...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Академик проф. др Миодраг Симовић, редовни професор, ужа научна област: Криви...

Презентован USAID MEASURE BIH пројекат

У ректорату Универзитета у Бањој Луци 18. марта одржан је састанак на коме су представници IMPAQ international гђа Randal Thompson и г. Едис Бркић представили пројекат USAID MEASURE BIH. Састанку су присутвовали проректор за научно-истраживачки рад Уни...

Презентован USAID MEASURE BIH пројекат

У ректорату Универзитета у Бањој Луци 18. марта одржан је састанак на коме су представници IMPAQ international гђа Randal Thompson и г. Едис Бркић представили пројекат USAID MEASURE BIH. Састанку су присутвовали проректор за научно-истраживачки рад Уни...

Обавјештење о јавној набавци опреме у оквиру TEMPUS пројекта “Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study “ за потребе Машинског и Архитектонско-грађенинско-геодетског факултета УБЛ

Обавјештење о јавној набавци опреме у оквиру TEMPUS пројекта “Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study “ за потребе Машинског и Архитектонско-грађенинско-геодетског факултета УБЛТендерска документација

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Дана 24. 03. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Александар Налесник, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера"Од...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политичка теорија

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ненад Кецмановић, редовни професор, ужа научна област Политичка теор...

Одржан састанак проректора и продекана за научно-истраживачки рад

У Ректорату Универзитета у Бањој Луци, 12. 03. 2015. године одржан је састанак проректора за научно -истраживачки рад Универзитета проф. др Милана Матаруге са продеканима организационих јединица за НИР.Проректор Матаруга упознао је присутне да је усвој...

Програм мобилности истраживача постодоктораната: „2020 researchers: Train To  Move (Т2М)“

Универзитет у Торину који уз подршку Европске Комисије и банкарске Фондације Compagnia di San Paolo проводи програм стипендирања транснационалне мобилности – истраживача - постдоктораната под називом „2020 researchers: Train To Move (Т2М)“, упитио је д...

Реализација активности из ТЕМPUS пројекта BIHTEK

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом “Мјерење индикаторима као средство за побољшање учинка високог образовања”, скраћено BIHTEK (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance), број 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMP...

Информација са 24. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници одржаној 13. 03. 2014. упознат је са Информацијом о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града-Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, као и са Информациј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Снежана Ферјанчић, ванредни професор за ужу научну област Општа историја, ...

Објављени прелиминарни резултати Kонкурса за додјелу стипендија ''Срђан   Алексић''

Унија студената Републике Српске објавила је прелиминарне резултате Јавог конкурс за додјелу стипендија „Срђан Алексић“ за 2015. годину редовним студентима I циклуса на јавним високошколским установама у Републици Српској. Списак студената који су доби...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Етномузикологија

Одлуком Наставно-Умјетнилчког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милорад Кењаловић, редовни професор, ужа научна област Етномузикологи...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Марије Јовичић

Дана 18. 03 2015. године кандидат Марија Јовичић, дипл. инж. пољопривреде за анималну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај температуре одмрзавања на параметре квалитета биковског сјемена".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Стојнића

Дана 16. 03 2015. године кандидат Слободан Стојнић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Специфичности раста и развића подлога јабуке у зависности од бујности и земљишног супстрата".Одбрана ће се одрж...