Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Geometrija oblika (nacrtna geometrija, perspektiva, parametrička arhitektura)

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci pod brojem 14/3.56/15 od 21.01. 2015. godine, imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko...

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, imenovana je komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje, uža naučna oblast Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment...

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inženjerska geodezija i upravljanje geodetskim radovima

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, imenovana je komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje, uža naučna oblast Geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inženjerska geodezija i upravljanje ge...