Navigacija

Arhiva novosti

Pokrenuta javna debata o WBC regionalnom modelu saradnje univerziteta i preduzeća Projektni tim WBC-VMnet projekta (www.wbc-vmnet.rs), koga čini 13 partnera iz 7 EU i WBC zemalja, pripremio je za javnu raspravu prijedlog novog regionalnog modela sara...