Навигација

ОГД07ГНСС - Глобални навигациони сателитски системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивГлобални навигациони сателитски системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ГНССобавезан72П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Сателитска геодезија.За похађање наставе одслушан предмет, за полагање завршног испита нема.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са архитектуром глобалних навигационих сателитских система, принципима њиховог функционисања, методама мерења и позиционирања, и геодетском применом добијених резултата.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће упознати сличности и разлике глобалних навигационих сателитских система који су данас оперативни или су у фази реализације. Стећи ће неопходна знања о принципима сателитских мерења и различитим режимима позиционирања. Стечена знања биће у стању да примене у пракси у различитим геодетским апликацијама као што су развијање тродимензионалних мрежа, снимање детаља и решавање геодетских проблема у инжењерству.
Садржај предмета
Уводна разматрања. Историјски развој глобалних навигационих сателитских система. Системи TIMATION, B621, TRANSIT. Архитектура система NAVSTAR GPS. Принцип GPS мерења. Математички модел GPS кодних и фазних псеудодужина. Аутономно GPS позиционирање. Прецизно апсолутно GPS позиционирање. Диференцијално GPS позиционирање. Релативно статичко и кинематичко GPS позиционирање. GPS позиционирање у мрежи перманентних станица. Напомене о тачности различитих режима GPS позиционирања. Архитектура и арактеристике руског система GLONASS. Архитектура и арактеристике европског система GALILEO. Архитектура и арактеристике кинеског система BeiDou-2. Архитектура и арактеристике јапанског система QZSS. Примене GNSS мерења и позиционирања у геодезији, премеру и инжењерским радовима.
Методе извођења наставе
Теоријска предавања и практичне вјежбе.
Литература
  1. Seeber, G. (2003): Satellite Geodesy: Foundations, Methods and Applications. Walter de Gruyter, Berlin.
  2. Благојевић, Д. (2014): Увод у Сателитску геодезију, Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Колоквијум Усмени испит
Посебна назнака
Нема.