Навигација

ОГД07УЗТ - Уређење земљишне територије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивУређење земљишне територије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07УЗТобавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема--
  Циљеви изучавања предмета
  Стицање торијских и практичних знања у области пројектовања и реализације пројеката уређења земљишне територије, са посебним освртом на поступак комасације.
  Исходи учења (стечена знања)
  Након успјешног завршетка овог предмета, студенти ће бити у могућности да: опишу поступак реализације пројекта уређења земљишне територије комасацијом као свеубхватним обликом уређења животне и радне средине, користе доступне софтверске алате за извршење појединих фаза из пројекта уређења земљишне територије комасацијом и израде елаборат о реализацији пројекта уређења земљишне територије комасацијом.
  Садржај предмета
  --
  Методе извођења наставе
  Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са теоријским основама уређења земљишне територије. Предавања су праћена вјежбама у рачунарској учионици, гдје студенти користе софтверe за извршење појединих дијелова програма комасације.
  Облици провере знања и оцењивање
  --
  Посебна назнака
  --