Навигација

ОА07МДК - Металне и дрвене конструкције

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМеталне и дрвене конструкције
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07МДКобавезан61П + 4В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Механика и отпорност материјалаИспуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање.
Циљеви изучавања предмета
Основе прорачуна и конструисања дрвених и челичних конструкција.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавање основних поступака прорачуна и димензионисања дрвених и металних конструкција. Развој креативности и способности за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Садржај предмета
Историјат дрвета, основни појмови, класе дрвета, ботаничке врсте дрвета, допуштени напони, оптерећења. Прорачун и конструисање дрвених штапова: савијање, центрични притисак и затезање, ексцентрични притисак и затезање. Прорачун и конструисање дрвених штапова: савијање, центрични притисак и затезање, ексцентрични притисак и затезање. Спојна средства у дрвеним конструкцијама. Везе и наставци у дрвеним конструкцијама (тесарске и статичке везе и наставци). Решеткасти носачи у дрвеним конструкцијама. Класични типови дрвених кровних конструкција. Лијепљене ламелиране конструкције, основни појмови. Историјат челика, основни појмови, механичка и хемијска својства челичних конструкција, штапови, лимови, профилисани носачи, шупљи профили, хладно обликовани профили. Прорачун и конструисање челичних штапова: савијање, центрични притисак и затезање, ексцентрични притисак и затезање. Прорачун и конструисање челичних штапова: савијање, центрични притисак и затезање, ексцентрични притисак и затезање. Спојна средства у металним конструкцијама. Везе и наставци у металним конструкцијама (наставци, зглобне и круте везе). Решеткасти носачи у металним конструкцијама. Лимени носачи.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације.
Литература
  1. Gojković, M.: Drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
  2. D. Buđevac, Z. Marković, D. Bogavac, D.Tošić: Metalne konstrukcije, Beograd, 1998.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 2 бода, активност на настави 8 бодова, 1. колоквиј 20 бодова, 2. колоквиј 20 бодова, завршни испит 50 бодова.