Навигација

ОГД07ИФ - Инжењерска фотограметрија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивИнжењерска фотограметрија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ИФизборни72П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање напредних знања о најважнијим појмовима, техникама и поступцима код примјене снимака у областима архитектуре, грађевинарства, урбанизма, просторног планирања и осталим подручјима блископредметне фотограметрије.
Исходи учења (стечена знања)
Демонстрација примене фотограметрије у различитим областима инжењерства.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вјежбе коришћењем софтверa Photomod и Matlab. Током реализације предмета студент је обавезан да изради елаборат графичких вјежби.
Литература
  1. Регодић, М.: Инжењерска фотограметрија и даљинско истраживање, Писана предавања, Београд, 2017.
  2. Краус, К.: Фотограметрија, Књига 2
  3. Краус, К.: Фотограметрија, Књига 3
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит.
Посебна назнака
--